Chế độ chính sách cho người tham gia chữa cháy

Chủ đề   RSS   
 • #570921 29/04/2021

  Chế độ chính sách cho người tham gia chữa cháy

  Tại khoản 3 Điều Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định về hỗ trợ của doanh nghiệp cho đội trưởng, đội phó đội PCCC & chữa cháy cơ sở được hỗ trợ không thấp hơn hệ số 0.2 lương tối thiểu vùng. Vậy có phải được tính cho mỗi thành viên theo số tiền bên dưới là thấp nhất đúng ko? Tại Khoản 4 Điều 34, quy định các thành viên được bồi dưỡng trong thời gian đào tạo bằng 0.3 ngày lương tối thiểu vùng, vậy phép tính cho 1 ngày (4,420,000/26)x 30% = 51,000đ/ngày đã đúng chưa?

  Tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 34 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định:

  Chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy và đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành.

  - Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành hoạt động theo chế độ không chuyên trách ngoài việc được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) còn được hưởng hỗ trợ thường xuyên do cơ quan, tổ chức quản lý chi trả. Căn cứ vào điều kiện thực tế, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định, mức hỗ trợ cho từng chức danh nhưng không thấp hơn hệ số 0,2 lương tối thiểu vùng.

  - Thành viên đội dân phòng khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, mỗi ngày được hưởng trợ cấp một khoản tiền bằng 0,6 ngày lương tối thiểu vùng; thành viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) và mỗi ngày được hưởng một khoản tiền bồi dưỡng bằng 0,3 ngày lương tối thiểu vùng.

  Theo đó:

  - Đối với Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành hoạt động theo chế độ không chuyên trách được hỗ trợ mức không thấp hơn hệ số 0,2 lương tối thiểu vùng, tức là mức 0,2 lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất được hưởng.

  - Đối với thành viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành mỗi ngày được hưởng một khoản tiền bồi dưỡng bằng 0,3 ngày lương tối thiểu vùng, tức là: 0.3*[lương tối thiểu vùng/26 ngày]

   
  409 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận