Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động

Chủ đề   RSS   
 • #516382 31/03/2019

  Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động

  Để được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, người lao động phải đáp ứng đủ 2 điều kiện sau đây:

  - Đang làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

  - Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

  Việc bồi dường phải thực hiện bằng hiện vật, không được trả bằng tiền, không được trả vào lương. Mức bồi dưỡng cụ thể:

  - Mức 1: 10.000 đồng;

  - Mức 2: 15.000 đồng;

  - Mức 3: 20.000 đồng;

  - Mức 4: 25.000 đồng.

  Việc xác định mức bồi dưỡng bằng hiện vật cụ thể phụ thuộc vào điều kiện lao động và các chỉ tiêu môi trường lao động.

  Căn cứ: Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH

   
  1919 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận