Cháy chung cư, cư dân Carina được bồi thường như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #488346 30/03/2018

  Kimhuyentr
  Top 500
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2015
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 6624
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 109 lần


  Cháy chung cư, cư dân Carina được bồi thường như thế nào?

  Trong vụ cháy chung cư Carina Plaza (quận 8, Tp.HCM) khiến 13 người chết, những chủ hộ bị thiệt hại có quyền yêu cầu bồi thường về người và tài sản.

  Theo quy định, mỗi cá nhân, tổ chức có trách nhiệm phải mua bảo hiểm cháy nổ đối với nhà chung cư. Trong vụ cháy chung cư này, ban quản trị hoặc chủ đầu tư là đầu mối mua bảo hiểm cháy nổ cho cư dân. Vì vậy, khi xảy ra vụ cháy, chủ đầu tư và Ban quản trị phải có trách nhiệm bồi thường đầu tiên cho cư dân. Sau đó, hai đơn vị này sẽ yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường lại cho mình.

  Về trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc:

  Điều 2 Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thuộc về:

  “Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).”

  Phụ lục II Nghị định 79/2014/NĐ-CP về danh mục các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ bao gồm:

  "9. Nhà chung cư; nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên".

  Như vậy, khi xảy ra trường hợp cháy, nổ, hỏa hoạn, người dân sẽ được bảo hiểm chi trả, trừ một số trường hợp được ghi trong hợp đồng bảo hiểm như do tác nhân con người gây ra.

  Vậy, người dân được bồi thường như thế nào?

  Nếu người dân đã đóng tiền mua bảo hiểm cho Ban quản trị nhưng họ chưa mua hoặc không mua thì họ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các chủ hộ. Những hộ không mua bảo hiểm thì không được bồi thường.

  Cũng theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP, Số tiền bảo hiểm tùy thuộc vào giá trị của các tài sản. Từ đó có thể thấy được mức chi trả bảo hiểm cũng tính dựa theo mức phí mà người dân đã đóng

  Mức phí và mức bồi thường bảo hiểm được quy định như sau:

  "Điều 7: Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm

  1. Mức phí bảo hiểm

  Mức phí bảo hiểm quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này được áp dụng đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này, cụ thể như sau:

  a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng: Mức phí bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

  Trên cơ sở mức phí bảo hiểm quy định tại điểm này, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể tha thuận tăng mức phí bảo hiểm áp dụng đối với từng cơ sở có nguy him về cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở và theo quy định pháp luật.

  b) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm theo quy định pháp luật và trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

  2. Mức khấu trừ bảo hiểm

  Mức khấu trừ bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm, được quy định tại Mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này, cụ thể như sau:

  a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tin bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng: Mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

  Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm mức khu trừ bảo hiểm áp dụng đối với từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro và lịch sử xảy ra tổn tht của từng cơ sở.

  b) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

  Điều 8: Bồi thường bảo hiểm

  1. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

  Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:

  a) Số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm), trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này.

  b) Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, n.

  c) Không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự."

   
  2505 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận