Chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết đinh chủ trường đầu tư

Chủ đề   RSS   
 • #528179 13/09/2019

  Chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết đinh chủ trường đầu tư

  Dạ xin chào mọi người,

  Em hiện đang nghiên cứu thủ tục về xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong một dự án xây dựng nhà ở của công ty nước ngoài.

  Trong lúc tìm kiếm, em nhận thấy hai thuật ngữ “chấp thuận chủ trương đầu tư” và “quyết định chủ trương đầu tư” là hai thuật ngữ khác nhau, được quy định trong hai văn bản pháp luật khác nhau, đó là Luật Nhà ở và Luật Đầu tư (Điều 9 Nghị định 99/2015/ND-CP, Điều 30,31,32 Luật Đầu tư 2014 và Điều 170 Luật Nhà ở 2014). Tuy nhiên giá trị pháp lý của hai thuật ngữ này có vẻ như là ngang hàng, nói cách khác tùy từng trường hợp mà xin chấp thuận chủ trương đầu tư hay quyết định chủ trương đầu tư. Thậm chí mình thấy nhiều trang web luật khi tư vấn còn đồng nhất hai thuật ngữ này.

  Với cách hiểu như trên thì liệu Điều 37, khoản 1 Luật Đầu tư 2014 về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có áp dụng đối với dự án xây dựng cụm nhà ở có chấp thuận chủ trương đầu tư trong khi Điều 37 nói cụ thể là thủ tục này áp dụng đối với trường hợp thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật này?

  Nêu cách hiểu trên là sai. Không biết có văn bản nào quy định thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp doanh nghiệp có vốn nước ngoài xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

  Nguồn văn bản pháp luật:

  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-2014-259729.aspx

  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Nha-o-2014-259721.aspx

  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-99-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-Nha-o-294439.aspx

   

   
  1741 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn WilliamEdward vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/09/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #528247   15/09/2019

  embesatthu
  embesatthu
  Top 500
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/02/2019
  Tổng số bài viết (130)
  Số điểm: 771
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 91 lần


  Chào bạn!

  Về vấn đề bạn hỏi em tư vấn như sau:

  Trong các Luật đầu tư và Luật nhà ở đều không có từ "xin".

  Gọi là "đề nghị" (quyết định chủ trương, chấp thuận chủ trương).

  I can neither confirm nor deny details of any information without the Secretary's approval.

   
  Báo quản trị |