Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao có quyền xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #602501 12/05/2023

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao có quyền xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở hay không?

  Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở ngành tòa án là một trong những danh hiệu thi đua đối với cá nhân thuộc Tòa án nhân dân.

  Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở ngành Tòa án được xét tặng cho những cá nhân nào?

  Theo khoản 1 Điều 14 Thông tư 01/2018/TT-TANDTC, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở ngành Tòa án được xét tặng cho những cá nhân đạt tiêu chuẩn như sau:

  - Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

  - Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng Khoa học - Sáng kiến cơ sở công nhận hoặc đã được nghiệm thu áp dụng.

  danh-hieu-chien-sy-thi-dua-co-so

  Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao có quyền xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho cá nhân ngành Tòa án hay không?

  Theo khoản 2 Điều 27 Thông tư 01/2018/TT-TANDTC, thẩm quyền quyết định, đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Tòa án nhân dân được quy định như sau:

  - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định tặng các danh hiệu thi đua: “Cờ thi đua Tòa án nhân dân”, “Tập thể lao động xuất sắc”,“Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến” và các hình thức khen thưởng: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”, “Bằng khen”, “Giấy khen” của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao”, danh hiệu vinh dự Tòa án nhân dân.

  Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng:“Cờ thi đua của Chính phủ”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

  Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ để đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”.

  Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (phụ trách công tác thi đua, khen thưởng) quyết định tặng hoặc đề nghị tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong Tòa án nhân dân khi có sự phân công của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

  - Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao quyết định tặng các danh hiệu thi đua: “Tập thể lao động tiên tiến”,“Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến” và hình thức khen thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý.

  Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định tặng các danh hiệu thi đua:“Cờ thi đua Tòa án nhân dân”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân” và các hình thức khen thưởng: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”, “Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao”, danh hiệu vinh dự Tòa án nhân dân.

  Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao xem xét, trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao để đề nghị tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

  - Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định tặng các danh hiệu thi đua: “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến” và hình thức khen thưởng “Giấy khen” cho tập thể, cá nhân trong Tòa án nhân dân cấp tỉnh và các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc quyền quản lý.

  Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định tặng các danh hiệu thi đua:“Cờ thi đua Tòa án nhân dân”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân” và các hình thức khen thưởng: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”, “Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao”, danh hiệu vinh dự Tòa án nhân dân.

  Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao để đề nghị tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

  Theo đó, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao có quyền quyết định việc xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho cá nhân ngành Tòa án thuộc quyền quản lý của mình.

  Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở thuộc thẩm quyền của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao cho cá nhân gồm những thành phần nào?

  Theo khoản 3 Điều 31 Thông tư 01/2018/TT-TANDTC, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở thuộc thẩm quyền của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao cho cá nhân ngành Tòa án gồm những thành phần như sau:

  - Tờ trình của Người đứng đầu tập thể nhỏ, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị xét tặng theo Mẫu ban hành kèm theo Thông tư này;

  - Biên bản cuộc họp bình xét thi đua, khen thưởng của tập thể nhỏ, Tòa án nhân dân cấp huyện và Biên bản kiểm phiếu;

  - Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

  Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” phải nêu rõ nội dung đề tài, sáng kiến, các giải pháp trong công tác và quản lý đem lại hiệu quả thiết thực.

  Tóm lại, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao có quyền quyết định việc xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho cá nhân ngành Tòa án thuộc quyền quản lý của mình.

   
  68 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận