Chậm gửi báo cáo định kỳ Kiểm toán viên có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Chủ đề   RSS   
 • #600130 14/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chậm gửi báo cáo định kỳ Kiểm toán viên có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

  Ngày 28/02/2023 Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ban hành Pháp lệnh 04/2023/UBTVQH15 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước.
   
  Theo đó, Kiểm toán viên chậm gửi báo cáo định kỳ có thể bị phạt hành chính từ 15 triệu đến 30 triệu theo quy định sau:
   
  cham-gui-bao-cao-dinh-ky-kiem-toan-vien-co-the-bi-phat-den-30-trieu
   
  (1) Xử phạt hành vi vi phạm quy định về gửi báo cáo định kỳ
   
  Phạt cảnh cáo đối với cá nhân hành vi chậm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý đến 15 ngày so với thời hạn quy định.
   
  - Phạt 05 triệu đồng - 10 triệu đồng:
   
  Đối với hành vi chậm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý từ trên 15 ngày - 30 ngày so với thời hạn quy định.
   
  - Phạt 10 triệu đồng - 20 triệu đồng:
   
  Đối với hành vi chậm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý từ trên 30 ngày - 60 ngày so với thời hạn quy định.
   
  - Phạt 20 triệu đồng - 30 triệu đồng:
   
  Đối với hành vi chậm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý từ trên 60 ngày trở lên so với thời hạn quy định.
   
  - Phạt 30 triệu đồng - 50 triệu đồng:
   
  Đối với hành vi từ chối gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước.
   
  (2) Xử phạt hành vi vi phạm về cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết
   
  - Phạt 05 triệu đồng - 10 triệu đồng:
   
  Đối với hành vi cung cấp không kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.
   
  - Phạt 10 triệu đồng - 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
   
  + Trì hoãn việc cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.
   
  + Cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.
   
  - Phạt 20 triệu đồng - 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
   
  + Không cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tồ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.
   
  + Cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tồ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.
   
  - Phạt 30 triệu đồng - 50 triệu đồng đối với hành vi từ chối cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.
   
  Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin, tài liệu, dữ liệu có nội dung sai lệch, không chính xác hoặc không trung thực đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 9 Pháp lệnh 04/2023/UBTVQH15.
   
  3. Xử phạt hành vi trả lời và giải trình liên quan đến nội dung kiểm toán
   
  - Phạt  05 triệu đồng - 10 triệu đồng: 
   
  Đối với hành vi trả lời và giải trình không kịp thời các vấn đề theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.
   
  - Phạt 10 triệu đồng - 20 triệu đồng:
   
  Đối với hành vi trả lời và giải trình không chính xác, không đầy đủ các vấn đề theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.
   
  - Phạt 20 triệu đồng - 30 triệu đồng:
   
  Đối với hành vi không trả lời và giải trình các vấn đề theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.
   
  - Phạt 30 triệu đồng - 50 triệu đồng:
   
  Đối với hành vi từ chối trả lời và giải trình các vấn đề theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.
   
  Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin, tài liệu, dữ liệu có nội dung sai lệch, không chính xác đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều 10 Pháp lệnh 04/2023/UBTVQH15.
   
  Lưu ý: Nếu tổ chức có hành vi vi phạm tương tự cá nhân thì mức phạt gấp đôi.
   
  Xem thêm Pháp lệnh 04/2023/UBTVQH15 có hiệu lực từ ngày 01/5/2023.
   
  128 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (17/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận