Chấm dứt HĐLĐ đối với người lao động đang nghỉ không lương

Chủ đề   RSS   
 • #571802 30/05/2021

  Chấm dứt HĐLĐ đối với người lao động đang nghỉ không lương

  Căn cứ khoản 3 Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

  Đồng thời, Điều 30 Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định cho phép các bên được thỏa thuận để tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

  => Như vậy, các bên được quyền thỏa thuận cho phép NLĐ nghỉ không lương theo quy định này

  Căn cứ khoản 2 Điều 37 Bộ luật Lao động 2019 quy định người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.

  => Như vậy, hiện tại người lao động vẫn đang nghỉ không hưởng lương, do đó, NSDLĐ không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người này.

  Để chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động này, NLĐ có thể liên hệ, sau đó hai bên cùng thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Hoặc sau khi hết thời gian nghỉ phép, NLĐ quay lại làm việc, đơn vị căn cứ vào Điều 36 luật này để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, cụ thể:

  Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:

  a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động.

  Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

  ...c) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;

  d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật này (sau khi hết thời gian nghỉ phép mà NLĐ không quy lại làm việc).

  Lưu ý, NSDLĐ phải báo trước Ít nhất 45 ngày.

   

   
  503 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận