Chấm dứt HĐLĐ do sau thời gian tạm hoãn NLĐ không trở lại làm việc do bị tai nạn

Chủ đề   RSS   
 • #598639 13/02/2023

  Chấm dứt HĐLĐ do sau thời gian tạm hoãn NLĐ không trở lại làm việc do bị tai nạn

  Chào Luật Sư!

  Cho em hỏi, hết thời hạn tạm hoãn HDLĐ,  sau 15 ngày công nhân vẫn không quay trở lại làm do bị tai nạn công ty có quyền đơn phương chấm dứt HDLD hay không?

  Trân trọng!

   
  239 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn van.huynh.26.8.92@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #601559   31/03/2023

  Căn cứ Bộ luật Lao động 2019 có quy định:
  "Điều 31. Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.
  ...
  Điều 36. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động
  1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:
  ...
  d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật này;
  ...
  3. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại điểm d và điểm e khoản 1 Điều này thì người sử dụng lao động không phải báo trước cho người lao động."
  =>> Như vậy, trong trường hợp người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động sau khi hết thời hạn tạm hoãn phải quay trở lại làm việc. Nếu sau 15 ngày người lao động không quay trở lại làm việc thì doanh nghiệp có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần phải báo trước cho người lao động biết. 
   
  Báo quản trị |