Cha mẹ đang bị tạm giam thì đăng ký khai sinh cho con như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #595752 25/12/2022

  anuyan0862
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:05/12/2022
  Tổng số bài viết (165)
  Số điểm: 2760
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 25 lần


  Cha mẹ đang bị tạm giam thì đăng ký khai sinh cho con như thế nào?

  Theo Điều 24 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định về các trường hợp đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn lưu động như sau:

  1. Trường hợp trẻ em sinh ra mà cha mẹ bị khuyết tật, ốm bệnh không thể đi đăng ký khai sinh cho con; cha mẹ bị bắt, tạm giam hoặc đang thi hành án phạt tù mà không còn ông bà nội, ngoại và người thân thích khác hoặc những người này không thể đi đăng ký khai sinh cho trẻ thì Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành đăng ký khai sinh lưu động.

  Trường hợp người chết không có người thân thích, người thân thích không sống cùng địa bàn xã hoặc là người già, yếu, khuyết tật không đi đăng ký khai tử được thì Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành đăng ký khai tử lưu động.

  Trường hợp hai bên nam, nữ cùng thường trú trên địa bàn cấp xã mà một hoặc cả hai bên nam, nữ là người khuyết tật, ốm bệnh không thể đi đăng ký kết hôn được thì Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành đăng ký kết hôn lưu động.

  2. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định tổ chức đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn lưu động.

  3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm bố trí thời gian, kinh phí, nhân lực để thực hiện đăng ký hộ tịch lưu động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này với hình thức phù hợp, bảo đảm mọi sự kiện sinh, tử, kết hôn của người dân được đăng ký đầy đủ.

  Vậy, trường hợp cha mẹ bị tạm giam thì việc đăng ký khai sinh cho con sẽ do ông bà nội, ngoại và người thân thích khác thực hiện.

  Trường hợp không còn ông bà nội, ngoại và người thân thích khác hoặc những người này không thể đi đăng ký khai sinh cho trẻ thì Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành đăng ký khai sinh lưu động.

   

   
  154 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595771   26/12/2022

  Cha mẹ đang bị tạm giam thì đăng ký khai sinh cho con như thế nào?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của tác giả, có thể thấy khai sinh là quyền nhân thân quan trọng đối với mỗi đứa trẻ, đăng ký khai sinh đồng nghĩa với việc xác nhận sự tồn tại của một cá thể, đảm bảo được các quyền lợi của đứa trẻ trong quá trình trưởng thành và lớn lên của nó, việc này còn giúp Nhà nước thuận tiện trong việc quản lý. Để tạo thuận tiện trong việc đăng ký khai sinh, thì pháp luật quy định nếu bố mẹ đang bị tạm giam thì ông bà nội, ngoại và người thân thích khác có thể đăng ký thay; trường hợp những người này không thể đi đăng ký khai sinh cho trẻ thì Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành đăng ký khai sinh lưu động.

   
  Báo quản trị |