Cha mẹ chồng tặng cho con dâu nhà đất có miễn thuế?

Chủ đề   RSS   
 • #601759 13/04/2023

  Cha mẹ chồng tặng cho con dâu nhà đất có miễn thuế?

  Nếu chồng chết, cha mẹ chồng tặng BĐS cho con dâu có được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ? Cha mẹ chồng chết thì con dâu có được hưởng thừa kế? Phần thừa kế có được miễn thuế TNCN và LPTB?

  Thứ nhất, con dâu được tặng BĐS có được miễn thuế TNCN và LPTB?

  Căn cứ Điều 10 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định miễn lệ phí trước bạ nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa:

  - Vợ với chồng;

  - Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;

  - Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;

  - Cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể;

  - Ông nội, bà nội với cháu nội;

  - Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại;

  - Anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  Theo đó, khi con dâu được tặng nhà đất từ cha mẹ chồng thuộc trường hợp được miễn lệ phí trước bạ.

  Đồng thời tại Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:

  Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa:

  - Vợ với chồng;

  - Cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ;

  - Cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi;

  - Cha chồng, mẹ chồng với con dâu;

  - Cha vợ, mẹ vợ với con rể;

  - Ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại;

  - Anh chị em ruột với nhau.

  Theo đó, trong trường hợp này người nhận thừa kế được miễn thuế TNCN.

  Tuy nhiên tại Điều 65 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định thời điểm chấm dứt hôn nhân:

  - Hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết.

  - Trong trường hợp Tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết thì thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của Tòa án.

  Như vậy khi chồng chết thì quan hệ hôn nhân chấm dứt đồng nghĩa với việc quyền và nghĩa vụ của các bên cũng chấm dứt, chỉ trừ trường hợp giải quyết tài sản chung hay trường hợp giải quyết tài sản và quan hệ nhân thân nếu người bị Tòa án tuyên bố là đã chết trở về.

  Trong trường hợp này, do chồng đã chết nên mối quan hệ hôn nhân giữa người chồng và vợ đã chấm dứt. Theo đó, quan hệ giữa người vợ và bố mẹ chồng cũng không bị ràng buộc về mặt pháp luật.

  Theo đó, cha mẹ chồng tặng bất động sản cho con dâu không còn thuộc trường hợp được miễn LPTB và thuế TNCN.

  Thứ hai, cha mẹ chồng chết thì con dâu có được hưởng thừa kế?

  Căn cứ Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015 quy định người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

  Căn cứ Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015 quy định hàng thừa kế theo phap luật như sau:

  - Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

  + Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

  + Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

  + Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

  - Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

  - Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

  Theo đó, con dâu sẽ không phải đối tượng nằm trong các hàng thừa kế theo quy định như vậy sẽ không được hưởng thừa kế nếu cha mẹ chồng nếu cha mẹ chồng không để lại di chúc.

  Thứ ba, phần thừa kế có được miễn thuế TNCN và LPTB?

  Như đã trao đổi ở trên, khi chồng chết, cha mẹ chồng chết không để lại di chúc thì con dâu không được thừa kế. Trường hợp chồng còn sống, cha mẹ chồng để lại di chúc và chỉ định con dâu là người hưởng di sản thì đối chiếu Điều 10 Nghị định 10/2022/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì sẽ thuộc trường hợp được miễn lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân.

  => Theo đó, khi chồng chết con dâu không được hưởng thừa kế theo pháp luật của cha mẹ chồng, trường hợp cha mẹ chồng tặng cho, cho thừa kế BĐS cho con dâu sau khi chồng chết không thuộc trường hợp được miễn thuế TNCN và LPTB. Nếu tặng cho khi chồng còn sống thì thuooijc trường hợp được miễn.

   
  1400 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dutquynhnhu@gmail.com vì bài viết hữu ích
  admin (15/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận