Cha mẹ chỉ có KT3 có được khai sinh cho con ở Thành phố Hồ Chí Minh không?

Chủ đề   RSS   
 • #517589 02/05/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Cha mẹ chỉ có KT3 có được khai sinh cho con ở Thành phố Hồ Chí Minh không?

  Cho anh hỏi về vấn đề " KT3 có thể làm giấy khai sinh cho con được không em "

   
  19069 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #517596   02/05/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1360)
  Số điểm: 11487
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Tại Điều 13 và 16 Luật Hộ tịch 2014 có nêu về thủ tục đăng ký khai sinh:

  Điều 13. Thẩm quyền đăng ký khai sinh

  Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh.

  Điều 16. Thủ tục đăng ký khai sinh

  1. Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật.

  2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.

  Công chức tư pháp - hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh...

  Theo đó, hồ sơ đăng ký gồm tờ khai và giấy chứng sinh. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh.

  Còn về giấy tờ của bố mẹ khi làm thủ tục được nêu tại Điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP:

  Điều 2. Quy định về xuất trình, nộp giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch

  1. Người yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân.

  Trong giai đoạn chuyển tiếp, người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

  2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh phải nộp bản chính Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Hộ tịch; đăng ký khai tử phải nộp bản chính Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay Giấy báo tử theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật Hộ tịch và tại Khoản 2 Điều 4 của Nghị định này; đăng ký kết hôn phải nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định tại Mục 3 Chương III của Nghị định này...

  Theo đó, cơ quan có thẩm quyền khai sinh là UBND cấp xã nơi cha mẹ cư trú (tức nơi tạm trú hoặc thường trú đều được)

  Giấy tờ cần xuất trình khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch cũng không nêu về KT3. Do đó, khi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con, anh chỉ cần tuân thủ những quy định trên về giấy tờ là được.

   
  Báo quản trị |  
 • #519850   31/05/2019

  Theo quy đinh của Luật cư trú 2006;

  Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thương xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

  Người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. 

   

   
  Báo quản trị |  
 • #580279   31/01/2022

  Căn cứ Điều 11 Luật Cư trú 2020 quy định về nơi cư trú của công dân

  1. Nơi cư trú của công dân bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú.

  2. Trường hợp không xác định được nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi cư trú của công dân là nơi ở hiện tại được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này.

  Bên cạnh đó tại Điều 13 Luật Cư trú 2020 quy định về nơi cư trú của người được giám hộ như sau:

  1. Nơi cư trú của người được giám hộ là nơi cư trú của người giám hộ.

  2. Người được giám hộ có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của người giám hộ nếu được người giám hộ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.

  Tại Điều 3 Luật này cũng quy định nguyên tắc cư trú và quản lý cư trú

  1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật

  2. Bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và xã hội; kết hợp giữa việc bảo đảm quyền tự do cư trú, các quyền cơ bản khác của công dân và trách nhiệm của Nhà nước với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

  3. Trình tự, thủ tục đăng ký cư trú phải đơn giản, thuận tiện, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, không gây phiền hà; việc quản lý cư trú phải bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.

  4. Thông tin về cư trú phải được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của pháp luật; tại một thời điểm, mỗi công dân chỉ có một nơi thường trú và có thể có thêm một nơi tạm trú.

  Ngoài ra tại Điều 13 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký khai sinh

  Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh.

  Như vậy theo quy định mới thì nơi cư trú có thể là nơi thường trú có thể là nơi thường trú hoặc tạm trú. Bên cạnh đó, con là người được giám hộ sẽ có nơi cư trú theo người giám hộ là cha, mẹ. Do đó, cha mẹ có thể thực hiện đăng ký khai sinh cho con tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình đăng ký KT3.

  Theo quy định mới thì KT3 và sổ tạm trú, sổ hộ khẩu không còn được cấp nên việc đăng ký cư trú của con bạn sẽ được cập nhật dữ liệu này vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

   
  Báo quản trị |  
 • #581970   29/03/2022

  minhhanhuynh2102
  minhhanhuynh2102
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:21/03/2022
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1345
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 4 lần


  Điều 11 Luật Cư trú 2020 quy định về nơi cư trú của công dân
   
  1. Nơi cư trú của công dân bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú.
   
  2. Trường hợp không xác định được nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi cư trú của công dân là nơi ở hiện tại được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này.
   
  tại Điều 13 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký khai sinh
   
  Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh.
   
  Như vậy theo quy định thì nơi cư trú có thể là nơi thường trú có thể là nơi thường trú hoặc tạm trú. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh. Do đó, cha mẹ có thể thực hiện đăng ký khai sinh cho con tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình đăng ký KT3.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #582587   31/03/2022

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 3446
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 40 lần


  Cha mẹ chỉ có KT3 có được khai sinh cho con ở Thành phố Hồ Chí Minh không?

  Đối với vấn đề của bạn mình xin chia sẻ một vài ý kiến cá nhân. Ngoài những chia sẻ của các bạn mình xin bổ sung thêm:

  KT3 được gọi là sổ tạm trú dài hạn được các cơ quan chính quyền nhà nước cấp cho công dân để công dân có thể cư trú hợp pháp tại các địa điểm khác ngoài địa chỉ thường trú

  Theo quy định mới nhất được ghi tại Điều 13 của Luật hộ tịch 2014 thì không phải bất cứ cơ quan nào cũng có thể đăng ký khai sinh cho người dân, mà chỉ có UBND cấp xã nơi cư trú của cha hoặc mẹ người được đăng ký khai sinh mới có quyền thực hiện thủ tục và cấp giấy tờ cho người dân.

  Điều 11 Luật cư trú 2020 quy đinh: 

  Nơi cư trú của công dân có thể là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

  Mặt khác, thẩm quyền đăng ký khai sinh cho trẻ là UBND cấp xã nơi cư trú của cha,mẹ. Vì vậy, mình xin trả lời cho vấn đề của bạn, bạn hoàn toàn có thể đăng ký khai sinh cho con ở Thành phố Hồ Chí Minh, bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để làm giấy khai sinh cho con theo đúng quy định pháp luật.

  Thông tin trên là ý kiến chia sẻ của cá nhân, mong sẽ hỗ trợ giải đáp phần nào được thắc mắc của bạn.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #582893   24/04/2022

  phantrungnghia99
  phantrungnghia99
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:27/02/2022
  Tổng số bài viết (459)
  Số điểm: 4650
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 64 lần


  Cha mẹ chỉ có KT3 có được khai sinh cho con ở Thành phố Hồ Chí Minh không?

  Trường hợp không xác định được nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi cư trú của công dân là nơi ở hiện tại được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này.

   

  Tại Điều 13 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký khai sinh

  Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh.

   

  Như vậy theo quy định, KT3 được gọi là sổ tạm trú dài hạn được các cơ quan chính quyền nhà nước cấp cho công dân để công dân có thể cư trú hợp pháp tại các địa điểm khác ngoài địa chỉ thường trú, thì nơi cư trú có thể là nơi thường trú có thể là nơi thường trú hoặc tạm trú. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh. Do đó, cha mẹ có thể thực hiện đăng ký khai sinh cho con tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình đăng ký KT3.

   

   
  Báo quản trị |