Câu hỏi về Pháp luật Lao động

Chủ đề   RSS   
 • #607896 03/01/2024

  Câu hỏi về Pháp luật Lao động

  Công ty A là doanh nghiệp BOT được thành lập và hoạt động trong thời hạn 20 năm kể từ ngày đưa nhà máy vào vận hành kinh doanh theo giấy phép hoạt động. Sau tháng 6/2024 (hến hạn giấy phép hoạt động), Công ty A phải chấm dứt theo hình thức giải thể và chuyển giao nhà máy cùng các tài sản khác cho cơ quan nhà nước.

  1. Trường hợp cơ quan nhà nước tiếp nhận và giao cho Công ty B quản lý vận hành nhà máy (nhà máy vẫn vận hành sản xuất), thì Công ty B có nghĩa vụ phải tiếp nhận Lao động của Công ty A không?

  2. Trường hợp Công ty B không tiếp nhận lao động mà không có lý do chính đáng thì sẽ có hậu quả pháp lý gì? Những rủi ro khi NLĐ có kiến nghị lên Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc các cơ quan ban ngành có liên quan.

   

   
  699 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thongthang vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/01/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận