Câu hỏi tình huống luật doanh nghiệp cho sinh viên luật

Chủ đề   RSS   
 • #606971 21/11/2023

  Giang1206

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:21/11/2023
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Câu hỏi tình huống luật doanh nghiệp cho sinh viên luật

  1. Tháng 1 Năm 2020 A  cùng ba người bạn là B, C, D  thành lập công ty cổ phần Thịnh Phát. HĐQT công ty bao gồm A, B, C. HĐQT nhất trí bầu A  làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty. Theo điều lệ công ty Tổng giám đốc la ngưởi đại diện theo pháp luật của công ty. Vào cuồi năm tài chính A triệu tập họp HĐQT và ĐHĐCĐ để thông qua báo cáo tài chính hàng năm thì các cổ đông khác đều không đến họp. Do vậy, công ty đã đi vào hoạt động hơn 2 năm nhưng chưa tổ chức được cuộc họp ĐHĐCĐ. 

  Công ty thành lập với vốn ghi trong điều lệ là  2 tỷ đồng, trong đó mỗi thành viên cam kết sở hữu 25% cổ phần. Nhưng cho đến thời điểm hiện nay các cổ đông vẫn chưa thanh toán đủ số cổ phần đã cam kết khi thành lập công ty. Cụ thề A đã thanh toán được 20% trong số 25% cổ phần , B thanh toán 10% cổ phần, hai cổ đông C và D chưa thanh toán cổ phần đã cam kết mua cho công ty.

  Sau khi đi vào hoạt động, do thiếu vốn, tổng giám đốc A nhân danh công Công ty vay vốn ngân hàng M là 1,5 tỷ đồng để bù vào vốn điều lệ của công ty. Các hoạt động vay này Tổng giám đốc A không báo cáo với HĐQT mà các thành viên HĐQT khác chỉ biết khi đã vay xong.

  Hiện nay các khoản vay ngân hàng M đã thanh toán xong. Tuy nhiên, do không triệu tập được cuộc họp HĐQT và cuộc họp  ĐHĐCĐ nên Tổng GĐ công ty đã không báo cáo tài chính hàng năm . Vì vậy, công ty chưa hạch toán được lỗ lãi.

   

   
  142 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Giang1206 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/11/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận