Cắt giảm nhân sự khi không có công việc

Chủ đề   RSS   
 • #577449 29/11/2021

  hoangleminh111
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (146)
  Số điểm: 3673
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 42 lần


  Cắt giảm nhân sự khi không có công việc

  Nếu bên mình cần giảm 01 hoặc 2 nhân sự do đơn hàng của nhân viên đó khách hàng ở nước ngoài rút đơn hang không còn mặt hàng nào cho nhân viên đó làm việc và cũng không còn bộ phận nào khác để thuyên chuyển qua phù hợp thì công ty chị buộc phải cho nhân viên đó nghỉ việc vì lý do thu nhập của công ty không đủ khi đơn hang bị cắt giảm mà nhân viên dó ở công ty không có việc gì làm.

  Công ty mình sẽ phải chi trợ cấp mất việc như thế nào cho người lao động và làm theo thủ tục gì cho đúng quy định của luật lao động ? Trường hợp nhân viên đã làm việc từ năm 2007. 

   
  284 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #577464   29/11/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (2004)
  Số điểm: 14475
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Cắt giảm nhân sự khi không có công việc

  Theo Khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động năm 2019, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp nhất định. Trong đó có trường hợp tại điểm c như sau:

   

  "Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc"

   

  => Như vậy, dịch bệnh Covid-19 là một lý do để công ty có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động phải chứng minh đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc thì công ty anh mới có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động. Công ty có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc theo Điều 46 Bộ Luật này.

   

  Còn trường hợp công ty chỉ là muốn tinh gọn nhân sự, không phải là tác động trực tiếp do dịch Covid hoặc không thể chứng minh đã tìm mọi biện pháp khắc phục thì công ty chấm dứt hợp đồng theo diện tổ chức lại lao động theo quy định tại Điều 42 Bộ Luật lao động 2019 như sau:

   

  "Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

   

  1. Những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ cấu, công nghệ:

   

  a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;

  ...

  3. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

  ...

  5. Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật này.

   

  6. Việc cho thôi việc đối với người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên và thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động."

   

  Theo đó, công ty phải xây dựng phương án sử dụng lao động rồi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và NLĐ trước 30 ngày.

   

  Công ty có nghĩa vụ trả trợ cấp mất việc theo Điều 47 Bộ Luật này.

  Anh xem kỹ 2 loại trợ cấp tại Điều 46 và Điều 47 Bộ Luật lao động 2019 anh nhé.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/11/2021)