Cắt giảm nhân sự do ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Chủ đề   RSS   
 • #578840 30/12/2021

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (2002)
  Số điểm: 14465
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Cắt giảm nhân sự do ảnh hưởng bởi dịch bệnh

  Theo Khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động năm 2019, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp nhất định. Trong đó có trường hợp tại điểm c như sau:

   

  "Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc"

   

  => Như vậy, dịch bệnh Covid-19 là một lý do để công ty có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động phải chứng minh đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc thì công ty anh mới có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động. Công ty có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc theo Điều 46 Bộ Luật này.

   

  Còn trường hợp công ty chỉ là muốn tinh gọn nhân sự, không phải là tác động trực tiếp do dịch Covid hoặc không thể chứng minh đã tìm mọi biện pháp khắc phục thì công ty chấm dứt hợp đồng theo diện tổ chức lại lao động theo quy định tại Điều 42 Bộ Luật lao động 2019 như sau:

   

  "Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

   

  1. Những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ cấu, công nghệ:

   

  a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;

  ...

  3. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

  ...

  5. Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật này.

   

  6. Việc cho thôi việc đối với người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên và thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động."

   

  Theo đó, công ty phải xây dựng phương án sử dụng lao động rồi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và NLĐ trước 30 ngày.

   

  Công ty có nghĩa vụ trả trợ cấp mất việc theo Điều 47 Bộ Luật này.

   

   
  733 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578854   30/12/2021

  mibietchi
  mibietchi
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hà Tĩnh
  Tham gia:25/05/2014
  Tổng số bài viết (148)
  Số điểm: 1190
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 67 lần


  Cắt giảm nhân sự do ảnh hưởng bởi dịch bệnh

  Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, nhiều công ty phải thực hiện tinh gọn nhân sự, giảm bớt số lượng người lao động để giảm chi phí sản xuất và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, cũng có nhiều doanh nghiệp lợi dụng tình hình dịch bệnh để giảm bớt lao động mặc dù không hề bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

   
  Báo quản trị |  
 • #578867   30/12/2021

  Cắt giảm nhân sự do ảnh hưởng bởi dịch bệnh

  Cắt giảm nhân sự là điều không thể tránh khỏi của những doanh nghiệp, phần lớn là do ảnh hưởng của dịch bệnh. Việc cắt giảm nhân sự với mục đích để giảm chi phí phần nhân sự, tập trung cho sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh. Nhưng có một vài trường hợp, doanh nghiệp lại muốn tinh gọn nhân sự không do ảnh hưởng của bất cứ lý do gì, khi đó, DN phải xây dựng phương án lao động và có nghĩa vụ trả các khoản trợ cấp cho người lao động

   
  Báo quản trị |