Cập nhật trang thái hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình giải thể

Chủ đề   RSS   
 • #602420 09/05/2023

  Cập nhật trang thái hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình giải thể

  Một công ty hoặc một chi nhánh đang thực hiện thủ tục giải thể đã thanh toán xong khoản nợ thì trạng thái hiển thị trên cổng thông tin quốc gia sẽ như thế nào?
   
  Cập nhật trạng thái của doanh nghiệp trong quá trình giải thể
   
  Căn cứ Điều 70 Nghị định 01/2021/NĐ-CP trình tự giải thể doanh nghiệp thực hiện qua các bước
   
  - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
   
  - Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ quy định và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuếTrong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
   
  - Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
   
  - Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.
   
  =>> Trong trường hợp doanh nghiệp thông qua nghị quyết, quyết định giải thể thì sẽ gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Khi nhận được thông báo Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể.
   
  - Sau khi doanh nghiệp thanh toán hết các khoản nợ và gửi hồ sơ đề nghị giải thể cho Phòng đăng ký kinh doanh sau đó Phòng đăng ký kinh doan gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan thuế. Sau khi có phản hồi của cơ quan thuế thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang "đã giải thể".
   
  =>> Do đó, trong trường hợp doanh nghiệp đã gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp và mới xong giai đoạn thanh lý tài sản (thanh toán nợ) thì tình trạng doanh nghiệp được cập nhật trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sẽ là "đang làm thủ tục giải thể"
   
  Cập nhật trạng thái của chi nhánh khi chấm dứt hoạt động
   
  Căn cứ Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh trước khi giải thể doanh nghiệp thực hiện như sau:
   
  - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh. Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh
   
  - Sau khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế.
   
  - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh.
   
  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
   
  =>> Đối với việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh chỉ có quy định chung về trình tự thủ tục nêu trên. Theo đó, không có quy định cụ thể trước khi phòng đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hiệu lực của mã số thuế thì tình trạng hoạt động của chi nhánh được cập nhật như thế nào khi đang trong giai đoạn thực hiện chấm dứt hoạt động. Trường hợp này để biết chính xác caanfphair trực tiếp liên hệ với Phòng đăng ký kinh doanh để được cung cấp thêm thông tin.
   
  =>> Như vậy, hiện tại khi có nhu cầu theo dõi trạng thái hoạt động của một doanh nghiệp nào đó các cá nhân/doanh nghiệp có thể dễ dàng tra cứu thông tin trên Cổng dịch vụ công về đăng ký doanh nghiệp. 
   
  858 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận