Cập nhật tin tức Đại hội Đảng lần thứ XII

Chủ đề   RSS   
 • #413747 19/01/2016

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  Cập nhật tin tức Đại hội Đảng lần thứ XII

  >>> Ai sẽ là Tổng bí thư 2016

  >>> Danh sách ứng cử ủy viên Bộ Chính trị 2016

  Cập nhật Đại hội Đảng XII

  Còn 1 ngày nữa thôi là chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các công tác chuẩn bị, thị sát các khu vực diễn ra Đại hội đã gần như hoàn tất.

  Theo lịch trình diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra tại Hà Nội:

  Ngày 20/01/2016: Tổ chức phiên trù bị

  Ngày 21/01/2016: Chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

  Ngày 27/01/2016: Bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng. Cũng tại ngày này, BCH Trung ương sẽ họp phiên thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, bầu Tổng bí thư trong số các Ủy viên Bộ Chính trị.

  Ngày 28/01/2016: Bế mạc và công bố kết quả bầu nhân sự Đại hội Đảng thứ XII. Tổng bí thư khóa XII chủ trì họp báo sau khi bế mạc Đại hội

  Điểm mới nổi bật là Đại hội bầu BCH khóa XII – cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa 02 kỳ Đại hội.

  Tham gia Đại hội Đảng thứ XII có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4.5 triệu đảng viên.

  Dự kiến có 180 ủy viên chính thức và 20 dự khuyết.

  Tiêu chuẩn đối với Tổng bí thư:

  - Là người tiêu biểu nhất cho toàn Đảng.

  - Là người lãnh đạo xứng tầm.

  - Quan trọng là không giới hạn độ tuổi đối với chức danh này.

  Các tin tức về Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ được cập nhật tại bài viết này

  Cập nhật bởi shin_butchi ngày 19/01/2016 11:23:40 SA
   
  10509 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn shin_butchi vì bài viết hữu ích
  duongtran.18 (21/01/2016)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #414025   21/01/2016

  shin_butchi
  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  Hiện tại các đồng chí Lê Hồng Anh, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang đang phát biểu khai mạc Đại hội Đảng

   
  Báo quản trị |  
 • #414071   21/01/2016

  shin_butchi
  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

  Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
  Thưa các vị khách quý,
  Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội,

  Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

  Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, tôi nhiệt liệt chào mừng 1.510 đại biểu, những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, sự thống nhất ý chí và hành động, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên về dự Đại hội.

  Đại hội chúng ta nồng nhiệt chào mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa VI trở về trước, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ đã đến dự Đại hội.

  Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã đến dự phiên khai mạc trọng thể này.

  Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá cao và trân trọng biểu dương các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội XII và góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011-2015, đóng góp quan trọng và trực tiếp vào thành công của Đại hội.

  Đại hội trân trọng, nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và những đóng góp quý báu của các cấp ủy, tổ chức đảng, của toàn thể cán bộ, đảng viên, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các vị lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức, cùng đông đảo nhân dân và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài vào dự thảo các văn kiện Đại hội và các công việc chuẩn bị Đại hội.

  Thưa các đồng chí,

  Trong giờ phút lịch sử này, với lòng biết ơn vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, Người bạn thân thiết của các dân tộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Tư tưởng của Người, cùng với chủ nghĩa Mác-Lenin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Trong thời điểm trọng đại này, mỗi đảng viên của Đảng khắc ghi lời căn dặn của Người: "Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

  Đại hội chúng ta tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã cống hiến, lao động, chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Thưa các đồng chí,

  Đại hội XII của Đảng tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Chúng ta đã trải qua 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013.

  Đại hội XII sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới, rút ra những bài học; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 5 năm tới. Đại hội XII cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa rất trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

  Thưa các đồng chí,

  Đại hội XII của Đảng là Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới", thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
  Với tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ và niềm tin tưởng sâu sắc, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Kính chúc các đồng chí đại biểu và các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc.

  Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

   
  Báo quản trị |  
 • #414112   21/01/2016

  shin_butchi
  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  Chương trình hoạt động của Đại hội khóa XII:

  Thứ sáu ngày 22.1: Đại hội thảo luận về các văn kiện Đại hội XII. 

   

  Thứ bảy ngày 23.1: Đại hội nghe báo cáo của BCH Trung ương khóa XI về công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XII. 

   

  Chủ nhật ngày 24.1: Đại hội thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu BCH Trung ương khóa XII. 
   
  Thứ hai, 25.1: Đại hội nghe báo cáo và thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử BCH Trung ương khóa XII; Bầu Ban kiểm phiếu.
   
  Thứ ba ngày 26.1: Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử BCH Trung ương khóa XII; Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, công bố danh sách trúng cử vào BCH Trung ương khóa XII (Dự kiến, BCH khoá XII sẽ có 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết). 
   
  Thứ tư ngày 27.1: BCH Trung ương khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
   
  Thứ năm ngày 28.1: Đại hội họp phiên bế mạc, báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng (nếu có); Báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; BCH Trung ương khóa XII ra mắt; Thông qua Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam; Đồng chí Tổng Bí thư BCH Trung ương khóa XII thay mặt BCH Trung ương đọc diễn văn bế mạc Đại hội.
   
  Báo quản trị |  
 • #414430   25/01/2016

  shin_butchi
  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  Tiếp tục cập nhật tin tức,

  Sáng hôm qua 24/01/2016, bên lề Đại hội Đảng lần thứ XII, 4 ứng viên được giới thiệu vào 4 vị trí chủ chốt:

  1. Ông Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu làm Tổng bí thư khóa XII

  2. Ông Trần Đại Quang được giới thiệu làm Chủ tịch nước

  3. Ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu làm Thủ tướng Chính phủ.

  4. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được giới thiệu làm Chủ tịch Quốc hội

   
  Báo quản trị |  
 • #414448   25/01/2016

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4690)
  Số điểm: 34990
  Cảm ơn: 672
  Được cảm ơn 1179 lần


  Sao mỗi vị trí được giới thiệu có 1 người à ta? phải 2, 3 người cho có tranh cử chứ.

   
  Báo quản trị |  
 • #414461   25/01/2016

  garan
  garan
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:10/08/2011
  Tổng số bài viết (1472)
  Số điểm: 12551
  Cảm ơn: 682
  Được cảm ơn 858 lần
  Moderator

  Mỗi vị trí môt người, rồi sau đó tự đề cử và ứng cử nữa chắc cũng được vài ba người nữa đó

   
  Báo quản trị |  
 • #414511   26/01/2016

  khoathads
  khoathads
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/07/2010
  Tổng số bài viết (794)
  Số điểm: 7154
  Cảm ơn: 112
  Được cảm ơn 418 lần


  An bài rồi nhá: TBT - NPT; TT-NXP; CTN: TĐQ; CTQH: VTKN

   
  Báo quản trị |  
 • #414596   27/01/2016

  shin_butchi
  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  khoathads viết:

  An bài rồi nhá: TBT - NPT; TT-NXP; CTN: TĐQ; CTQH: VTKN

  Chưa bầu đã có kết quả rồi sao?

   
  Báo quản trị |  
 • #414515   26/01/2016

  Unjustice
  Unjustice
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/06/2010
  Tổng số bài viết (1342)
  Số điểm: 14997
  Cảm ơn: 152
  Được cảm ơn 1057 lần


  Theo mình, lần này công khai như thế là tốt, không nên cứ úp úp mở mở như các lần trước. Là Đảng cầm quyền nên Đảng có quyền đề cử các đảng viên được lựa chọn của đảng ứng cử vào các vị trí lãnh đạo nhà nước (chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch QH). Dĩ nhiên với vai trò là Đảng lãnh đạo duy nhất thì xem như các vị trí được đề cử đó xem như đã an bài, nếu không có thay đổi vào giờ chót do sự kiện bất ngờ nào đó.

  Vậy đi, chứ như trước kia vào các năm bầu cử, tin đồn (mà chắc đến 99,99%) cứ lan truyền về việc ông này ngồi ghế này bà nọ ngồi ghế nọ từ ĐH Đảng cho đến khi bầu xong QH, CP.

  Luật được sinh ra để phục vụ con người chứ không phải để cai trị.

   
  Báo quản trị |  
 • #414528   26/01/2016

  tnhthainguyen
  tnhthainguyen
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Thái Nguyên
  Tham gia:29/07/2014
  Tổng số bài viết (250)
  Số điểm: 2575
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 141 lần


  Nghe đồn là Chủ tịch QH vs Chủ tịch nước bầu trong các ĐBQH theo đề cử của UBTV.

  Nghe đồn là Thủ tướng do Quốc hội bầu trong các ĐBQH theo đề cử của Chủ tịch nước.

  Nghe đồn là Quốc hội khóa mới sắp tới mới bầu.

  Nghe đồn là nhiều lời đồn hóa ra lại là lời thật :D

   
  Báo quản trị |  
 • #414597   27/01/2016

  shin_butchi
  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  Hôm qua 26/01/2016, đã có danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Xem chi tiết tại đây.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn shin_butchi vì bài viết hữu ích
  legaladviser (27/01/2016)
 • #414646   27/01/2016

  legaladviser
  legaladviser

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/01/2016
  Tổng số bài viết (20)
  Số điểm: 130
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 28 lần


  Cảm ơn bạn! Thông tin rất hữu ích!

   

  Luật sư Đỗ - Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp

  Hotline: 0989232568

  Email: luattrungtin@gmail.com

  Website: https://luattrungtin.com/

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn legaladviser vì bài viết hữu ích
  phapchenavi (10/06/2019)
 • #414732   28/01/2016

  shin_butchi
  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị 2016 mời các bạn xem tại đây: http://danluat.thuvienphapluat.vn/ket-qua-bau-tong-bi-thu-va-bo-chinh-tri-2016-142071.aspx

   
  Báo quản trị |