Cập nhật thông tin của công ty chứng khoán tại DPI?

Chủ đề   RSS   
 • #572426 18/06/2021

  ChanhLe96
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (560)
  Số điểm: 4470
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 110 lần


  Cập nhật thông tin của công ty chứng khoán tại DPI?

  Trước đây, các công ty chứng khoán thường thực hiện các thủ tục về giấy phép tại SSC.
   
  Tuy nhiên, vào 5/2021 vừa rồi thì Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa ban hành Thông tư 01/2021/TT-BKHDT (Thông tư này được căn cứ dựa trên nhiều văn bản luật trong đó có Luật Chứng khoán) hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể có nội dung quy định như sau:
   
  "Điều 2. Chuyển đổi dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
   
  Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký đầu tư chịu trách nhiệm chuyển đổi thông tin đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp từ hồ sơ, dữ liệu lưu trữ tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thông tin được bổ sung vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải trùng khớp so với thông tin gốc tại hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp."
   
  Như vậy, tinh thần là những thông tin về đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp (bao gồm cả thông tin của công ty chứng khoán đã được đăng ký tại SSC) sẽ được chuyển đổi vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
   
  Đồng thời, theo quy định mới tại khoản 2 Điều 135 Luật Chứng Khoán 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) cụ thể:
   
  "2. Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp giấy phép trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này thì thực hiện đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 71 của Luật này; không phải thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, trừ trường hợp có yêu cầu.
   
  Sau 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp giấy phép trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép theo quy định của Luật này."
   
  Bên cạnh đó, tại Điều 71 Luật Chứng khoán 2019 cũng đề cập trực tiếp như sau:
   
  "Điều 71. Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh
   
  1. Sau khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.
   
  2. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp."
   
  Theo các quy định nêu trên thì hiện nay các công ty chứng khoán phải thực hiện thủ tục bổ sung sau tại DPI:
   
  - Đăng ký doanh nghiệp hoặc,
   
  - Cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán (trừ trường hợp không đáp ứng điều kiện tại Khoản 1 Điều 135 Luật Chứng khoán 2019 và trừ trường hợp có yêu cầu)
   
  Hiện tại thì doanh nghiệp mình đang thuộc trường hợp thứ 2, tức là chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục Cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.
   
  Theo đó, hồ sơ cần chuẩn bị được quy định tại Khoản 8 Điều 176 Nghị định 155/2020/NĐ-CP bao gồm:
   
  - Giấy đề nghị theo Mẫu số 64 ban hành kèm theo Nghị định này: Giấy đăng ký thành lập vào hoạt động kinh doanh chứng khoán
   
  - Bản gốc Giấy phép thành lập và hoạt động và các Giấy phép điều chỉnh đã được cấp.
   
  Các quý anh chị thuộc trường hợp thứ nhất xem chi tiết tại Điều 176 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
   
  P/S: ANH CHỊ NÀO ĐÃ LÀM THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG TRÊN CHO XIN MỘT CHẤM DƯỚI CMT VỚI Ạ!
   
  1471 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584991   31/05/2022

  Cập nhật thông tin của công ty chứng khoán tại DPI?

  Cám ơn bạn vì bài viết hữu ích! Thông qua bài viết của bạn, người đọc có thể hiểu biết và nắm bắt thêm thông tin về sàn chứng khoán. Thủ tục Cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán và những thông tin về đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ được chuyển đổi vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |  
 • #605251   07/09/2023

  Cập nhật thông tin của công ty chứng khoán tại DPI?

  Đã làm, quy định là một chuyện nhưng làm thực tế cũng nhiều cái khù khoằm vất vả phết

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anphatholdings vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/09/2023)