Cập nhật quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức trong ngành KSND

Chủ đề   RSS   
 • #532707 08/11/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Cập nhật quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức trong ngành KSND

   

  Vừa qua, VKSNDTC ban hành Quyết định 521/QĐ-VKSTC về quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân.

  Theo đó, phân cấp quản lý là việc chuyển giao một phần nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng VKSNDTC cho Thủ trưởng đươn vị thuộc VKSNDTC, Viện trưởng VKSND cấp dưới, người được chuyển giao nhiệm vụ, quyền hạn tự quyết định, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSNDTC về quyết định của mình

  Theo đó, quy chế này quy định chủ yếu các nội dung sau:

  - Thẩm quyền và trách nhiệm quyết định biên chế công chức, viên chức, số người lao động;

  - Tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách dối với công chức, viên chức và người lao động;

  - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt pháp công chức, viên chức và người lao động;

  - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối vưới công chức, viên chức và người lao động;

  - Bảo vệ chính trị nội bộ;

  - Xây dựng, quản lý hồ sơ, dữ liệu về công chức, viên chức và người lao động.

  Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/11/2019 thay thế Quyết định 02/QĐ-VKSTC-V15

  Xem chi tiết quy chế tại file đính kèm: 

   
  1840 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận