Cập nhật Nghị quyết hướng dẫn Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 áp dụng từ 01/12/2020

Chủ đề   RSS   
 • #562992 20/11/2020

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Cập nhật Nghị quyết hướng dẫn Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 áp dụng từ 01/12/2020

  Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời

  Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật tố tụng Dân sự

  Ngày 24/9/2020 Hội đồng thẩm phán TANDTC ban hành Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định về các biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

  Nghị quyết hướng dẫn những trường hợp sau sẽ không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời:

  - Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời dẫn đến doanh nghiệp, hợp tác xã bị ngừng hoạt động.

  Ví dụ: Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa toàn bộ tài khoản duy nhất của doanh nghiệp dẫn đến doanh nghiệp bị ngừng hoạt động.

  - Việc áp dụng biện pháp cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp, biện pháp phong tỏa tài  sản của người  có nghĩa vụ quy định tại khoản 7 và khoản 11 Điều 114 của Bộ luật Tố tụng dân sự đối với tài sản là:

  + Tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mà biện pháp bảo đảm đã phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba theo quy định tại Điều 297 Bộ luật Dân sự 2015 trừ trường hợp người yêu cầu áp dụng biện pháp khan cấp tạm thời đồng thời là bên nhận bảo đảm; 

  + Tài sản đã được tổ chức bán đấu giá và người mua được tài sản bán đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy theo quy định của pháp luật hoặc đương sự có thỏa thuận khác.

  - Việc áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác quy định tại khoản  10 Điều 114 của Bộ luật Tố tụng dân sự đối với tài khoản được doanh nghiệp sử dụng để thanh toán nghĩa vụ đối với tổ chức tín dụng theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng.

  - Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời  đối với tài sản trong các trường hợp sau đây:

  + Tài sản bị cấm lưu thông theo quy định của pháp luật; tài sản phục vụ quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng;

  + Tài sản của cá nhân gồm: Lương thực đáp ứng nhu cầu thiết yếu; thuốc cần dùng để phòng, chữa bệnh; vật dụng cần thiết của người tàn tật, vật dụng dùng để chăm sóc người ốm; đồ dùng thờ cúng thông thường theo tập quán ở địa phương;  công cụ lao độnậ cần thiết, có giá trị không lớn được dùng làm phương tiện sinh sống thiết yeu của người bị áp dụng biện pháp khân câp tạm thời; đồ dùng sinh hoạt thiết yểu;

  + Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gồm: Thuốc phục vụ việc phòng, chữa bệnh cho người lao động; lương thực, thực phẩm, dụng cụ và tài sản khác phục vụ bừa ăn cho người lao động; nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế và thiết bị, phương tiện, tài sản khác thuộc các cơ sở này, nếu không phải là tài sản đê kinh doanh; trang thiết bị, phương tiện, công cụ bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống ô nhiễm môi trường

  Nghị quyết được thông qua ngày 24/9/2020 có hiệu lực thi hành từ 1/12/2020.

  Nghị quyết này thay thế Nghị quyết 02/2005/NQ-HĐTP.

  Xem chi tiết Nghị quyết tại file đính kèm:

   
  4590 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận