Cập nhật Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi có hiệu lực từ 01/07/2021

Chủ đề   RSS   
 • #534978 13/12/2019

  Limma

  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2019
  Tổng số bài viết (116)
  Số điểm: 1075
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 145 lần


  Cập nhật Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi có hiệu lực từ 01/07/2021

  Cập nhật Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi.

  Ngày 22/11/2019 Quốc hội chính thức thông qua Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi.

  Về Luật tổ chức Chính phủ:

  Luật sửa đổi, bổ sung 04 Điều của Luật Tổ chức Chính phủ (gồm Điều 23, Điều 28, Điều 32 và Điều 40); Trong đó, quy định bổ sung quyền của Chính phủ trong quản lý về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua, khen thưởng, Cụ thể quy định bổ sung tại khoản 3, Điều 23 Luật tổ chức Chính Phủ 2015 như sau:

  Bổ sung:  Quyền quyết định các tiêu chí thành lập và số lượng biên chế tối thiểu để tổ chức đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; quy định về tổ chức, khung số lượng, tiêu chí thành lập và số lượng biên chế tối thiểu để tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện , quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, TP thuộc TP trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện), đơn bị trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (khoản 3 Điều 23).

  Về Luật tổ chức chính quyền địa phương:

  Luật Tổ chức chính quyền địa phương tập trung sửa đổi cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp. Đặc biệt, Luật quy định về cơ cấu tổ chức UBND xã tại  Điều 34 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015, cụ thể như sau:

  “UBND cấp xã gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

  UBND xã loại I, loại II có không quá hai phó chủ tịch; xã loại III có một phó Chủ tịch”

  Theo quy định hiện hành: “Ủy ban nhân dân xã loại I có không quá hai Phó Chủ tịch; xã loại II và loại III có một Phó Chủ tịch”

  Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

  Xem chi tiết toàn văn của Luật tại file đính kèm.

  Cập nhật bởi Limma ngày 13/12/2019 07:02:14 SA
   
  2951 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Limma vì bài viết hữu ích
  yuanping (13/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận