Cập nhật hệ thống CSDL về định mức và giá xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #602342 05/05/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1828)
  Số điểm: 63760
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1360 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cập nhật hệ thống CSDL về định mức và giá xây dựng

  Ngày 04/5/2023, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1697/BXD-KTXD về việc cập nhật thông tin dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng.

  Trước một số khó khăn, vướng mắc về tình hình cập nhật thông tin, dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu, Bộ Xây dựng nêu một số ý kiến như sau:

  Thứ nhất, hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng là hệ thống dữ liệu tập trung, phục vụ chung cho công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các Bộ, ngành và các địa phương. 

  Thông tin, số liệu cập nhật vào hệ thống phải đảm bảo thống nhất về biểu mẫu theo quy định để đồng bộ, số hóa dữ liệu phục vụ khai thác và sử dụng chung trên phạm vi toàn quốc.

  Thứ hai, về biểu mẫu quy định tại Thông tư 11/2021/TT-BXD, Thông tư 13/2021/TT-BXD (được sử dụng cho việc công bố giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn) và biểu mẫu quy định tại Quyết định 737/QĐ-BXD ngày 05/9/2022 ban hành Quy chế quản lý vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu (được sử dụng cho việc đồng bộ và số hóa dữ liệu): 

  Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo phản ánh của một số Sở Xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng được Bộ Xây dựng giao sớm nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các biểu mẫu để việc công bố số liệu và chuyển đổi, số hóa dữ liệu, cập nhật vào hệ thống được thuận tiện.

  Thứ ba, để hỗ trợ các địa phương trong việc sử dụng hệ thống và cập nhật dữ liệu, Bộ Xây dựng đã tổ chức tập huấn và cử cán bộ, chuyên gia liên lạc, hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp với các đầu mối của các Sở Xây dựng (theo danh sách đăng ký tài khoản của các Sở). 

  Sau khi được tập huấn, hỗ trợ, phần lớn các Sở Xây dựng đã tiến hành cập nhật dữ liệu vào hệ thống.

  Tuy nhiên, vẫn còn một số Sở Xây dựng chưa dành nhiều thời gian, quan tâm đến việc cập nhật số liệu, đề nghị Lãnh đạo các Sở Xây dựng giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho bộ phận cập nhật số liệu đế tạo ra dữ liệu chung phục vụ công tác quản lý chung của Ngành.

  Thứ tư, đối với một số nội dung vướng mắc khác của các địa phương được hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

  Xem chi tiết tại Công văn 1697/BXD-KTXD ban hành ngày 04/5/2023.

   
  248 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (10/05/2023) danusa (06/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận