Cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất được hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #522335 30/06/2019

  vyvy2409
  Top 75
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (925)
  Số điểm: 8647
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 177 lần


  Cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất được hay không?

  Có khá nhiều anh/chị thắc mắc về việc cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  Văn phòng đăng ký đất đai có phải ra Quyết định về việc hủy trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó hay không? hoặc Hoặc sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh ra Quyết định về việc hủy trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ căn cứ vào điều khoản nào; Như mình đọc thì mình chỉ thấy hướng dẫn hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứ không có quy định chi tiết về việc hủy trang bổ sung giấy chứng nhận?

  Để làm rõ các vấn đề trên, anh/chị có thể tham khảo theo nội dung cụ thể dưới đây để tiện công việc của mình nhé!
   

  Theo Điều 16 của Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành có quy định:

  “Điều 16. Cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất
  Trường hợp Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp lại thì việc cấp lại Trang bổ sung thực hiện theo quy định tại Điều 77 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Văn phòng đăng ký đất đai ghi “Trang bổ sung này thay thế cho Trang bổ sung số... (ghi số thứ tự của Trang bổ sung bị mất) ” vào dòng đầu tiên của Trang bổ sung cấp lại”.


  Như vậy, việc cấp lại Trang bổ sung thực hiện theo quy định tại Điều 77 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.


  Trong đó, khoản 3 Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định:

  3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã”.

  Do đó, sẽ thực hiện thủ tục “lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;”.

  Để đảm bảo tính pháp lý, đối với nội dung này anh/chị nên trao đổi thêm với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn thực hiện cụ thể. 

   
  3676 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vyvy2409 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận