Cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất được hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #522310 30/06/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất được hay không?

   Mình muốn hỏi phần thủ tục đồng thời với việc cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Văn phòng đăng ký đất đai có phải ra Quyết định về việc hủy trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó không? hoặc Hoặc sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh ra Quyết định về việc hủy trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? căn cứ vào điều khoản nào; Như mình đọc thì mình chỉ thấy hướng dẫn hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứ không có quy định chi tiết về việc hủy trang bổ sung giấy chứng nhận?

   
  1652 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #522311   30/06/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1340)
  Số điểm: 11237
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 205 lần


  Điều 16 của Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành có quy định:
  “Điều 16. Cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất
  Trường hợp Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp lại thì việc cấp lại Trang bổ sung thực hiện theo quy định tại Điều 77 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Văn phòng đăng ký đất đai ghi “Trang bổ sung này thay thế cho Trang bổ sung số... (ghi số thứ tự của Trang bổ sung bị mất) ” vào dòng đầu tiên của Trang bổ sung cấp lại”.

  Như vậy, “thì việc cấp lại Trang bổ sung thực hiện theo quy định tại Điều 77 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

  Trong đó, khoản 3 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định:
  3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã”.
  Do đó, sẽ thực hiện thủ tục “lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;”.
  Để đảm bảo tính pháp lý, đối với nội dung này anh/chị nên trao đổi thêm với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn thực hiện ạ.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/07/2019)
 • #561916   31/10/2020

  danluan123
  danluan123
  Top 75
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1086)
  Số điểm: 8010
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 91 lần


  Vấn đề này bạn có thể liên hệ với văn phòng đăng ký đất đai, vì một tromng những nhiệm vụ của họ là kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất.

   
  Báo quản trị |