Cấp lại giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thiết bị sử dụng trên đường sắt 2024

Chủ đề   RSS   
 • #608512 31/01/2024

  beryahh

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/12/2023
  Tổng số bài viết (46)
  Số điểm: 260
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Cấp lại giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thiết bị sử dụng trên đường sắt 2024

  Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thiết bị sử dụng trên đường sắt là chứng chỉ xác nhận thiết bị, phương tiện giao thông đường sắt đã được kiểm tra theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Vậy để được cấp lại giấy chứng nhận này cần phải thực hiện như thế nào?

  Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thiết bị sử dụng trên đường sắt

  Giấy chứng nhận được cấp lại trong ác trường hợp bị mất, hỏng; có sai sót thông tin trên Giấy chứng nhận hoặc doanh nghiệp thay đổi địa chỉ, tên doanh nghiệp mà vẫn còn hiệu lực. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhập khẩu, cơ sở sửa chữa, chủ phương tiện, chủ khai thác phương tiện theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BGTVT

  Trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thiết bị sử dụng trên đường sắt được quy định tại Điều 15 Thông tư 01/2024/TT-BGTVT như sau:

  - Cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhập khẩu, cơ sở sửa chữa, chủ phương tiện, chủ khai thác phương tiện lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 01/2024/TT-BGTVT, nộp cho Cơ quan kiểm tra bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công;

  - Cơ quan kiểm tra kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận và trả kết quả trong vòng một (01) ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan kiểm tra hướng dẫn để doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ ngay trong ngày làm việc;

  - Cơ quan kiểm tra cấp lại Giấy chứng nhận (bản giấy và/hoặc bản điện tử) theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BGTVT hoặc thông báo trả lời không cấp lại Giấy chứng nhận đối với trường hợp không đạt yêu cầu.

  Trên đây là trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thiết bị sử dụng trên đường sắt. Hiệu lực của giấy chứng nhận cấp lại được xác định theo hiệu lực của Giấy chứng nhận đã cấp.

  Hiệu lực của Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thiết bị sử dụng trên đường sắt

  Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Thông tư 01/2024/TT-BGTVT quy định về hiệu lực của giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thiết bị sử dụng trên đường sắt như sau;

  - Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận và tem kiểm định cấp theo chu kỳ kiểm tra quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BGTVT;

  - Giấy chứng nhận hết hiệu lực thuộc một trong các trường hợp sau:

    + Phương tiện đã được cấp Giấy chứng nhận, tem kiểm định mới;

    + Thông số kỹ thuật thực tế của phương tiện bị thay đổi so với thông số kỹ thuật trên Giấy chứng nhận đã cấp;

    + Phương tiện bị hư hỏng do tai nạn, thiên tai, hành vi phá hoại hoặc trong quá trình bảo quản, vận chuyển làm biến dạng kết cấu giá chuyển hướng, kết cấu thép chịu lực thân phương tiện đến mức không bảo đảm các yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

  Như vậy hiệu lực của giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được cấp theo chu kỳ kiểm tra phương tiện giao thông đường sắt. Nếu phương tiện thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư 01/2024/TT-BGTVT thì giấy chứng nhận không còn hiệu lực.

  Trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thiết bị sử dụng trên đường sắt

  Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 01/2024/TT-BGTVT thì giấy chứng nhận bị thu hồi trong các trường hợp sau:

  - Đã có thông báo hết hiệu lực Giấy chứng nhận của Cơ quan kiểm tra (trừ trường hợp đối với phương tiện đã được cấp Giấy chứng nhận, tem kiểm định mới);

  - Khi phát hiện chủ phương tiện, chủ khai thác phương tiện, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhập khẩu, cơ sở sửa chữa giả mạo hồ sơ đăng ký kiểm tra.

  Như vậy, nếu thuộc 2 trường trên thì Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thiết bị sử dụng trên đường sắt sẽ bị cơ quan kiểm tra thu hồi trong trường hợp còn bản giấy Giấy chứng nhận được quy định tại Thông tư 01/2024/TT-BGTVT có hiệu lực vào 15/03/2024.

   
  41 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận