Cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với đất khai hoang

Chủ đề   RSS   
 • #514362 26/02/2019

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (180)
  Số điểm: 5025
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 56 lần


  Cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với đất khai hoang

  Ông Nguyễn Văn An khai hoang năm 1990, trồng các loại cây hoa màu, đến năm 2013 thì ông trồng cây keo. Khu vực đất này quy hoạch lâm nghiệp năm 2005. Nay ông An xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản ( cây keo). Vậy ông An có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản không. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản thực hiện như thế nào? Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu là cây trồng như thế có khó khăn không (ông có phải liên hệ các cơ quan nào để xác nhận cây trồng không)?

   

   
  1472 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #514384   26/02/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1964)
  Số điểm: 14020
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 308 lần


  Về trường hợp anh nêu thì ông An có thể được công nhận QSDĐ theo quy định tại Khoản 2 Điều 101 Luật Đất Đai 2013 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

  "2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

  Khoản 5 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai

  "5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:
   a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai; diện tích đất nông nghiệp còn lại (nếu có) phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước;
   b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo hình thức thuê đất của Nhà nước đối với diện tích đất đang sử dụng; thời hạn thuê đất được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 126 và Khoản 4 Điều 210 của Luật Đất đai;"


  (Ở đây, vào thời điểm ông ta bắt đầu sử dụng đất - năm 1990 - thì không sai so với quy hoạch, do đó vẫn được công nhận QSDĐ).

  Vấn đề khó khăn ở đây là việc xin xác nhận là đã sử dụng ổn định lâu dài, không có tranh chấp ở UBND cấp xã nơi có đất, nếu khi xin xác nhận (khi đang làm thủ tục xin công nhận QSDĐ) mà có người tranh chấp thì sẽ không thể xin công nhận QSDĐ được (nhưng hiện tại không có hướng dẫn để giải quyết việc này - nếu người tranh chấp chỉ muốn "quấy rối" chứ không quan tâm đến việc tranh chấp).

  Mặt khác, GCN ở đây là GCN với đất, còn với các tài sản trên đất như anh nêu thì không có cấp GCN.

   

   
  Báo quản trị |