Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để khám bệnh ngoại trú tối đa bao nhiêu ngày?

Chủ đề   RSS   
 • #585469 19/06/2022

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (394)
  Số điểm: 3035
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 50 lần


  Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để khám bệnh ngoại trú tối đa bao nhiêu ngày?

  HIện nay, nhiều người lao động muốn xin nghỉ việc để đi khám bệnh ngoại trú. Tuy nhiên, người lao động không biết sẽ được nghỉ tối đa bao nhiêu ngày. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé!

  Theo Điều 20 Thông tư 56/2017/TT-BYT có quy định về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội như sau:

  Điều 20. Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

  1. Việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  a) Do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động cấp. Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo phân công của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó;

  b) Phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

  c) Phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

  2. Một lần khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

  Trường hợp người lao động trong cùng một thời gian được hai, ba chuyên khoa của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau khám và cùng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất.

  Trường hợp khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì chỉ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

  3. Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội; trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là pháp nhân thì người hành nghề phải đăng ký mẫu chữ ký với cơ quan bảo hiểm xã hội.”

  => Theo đó, việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội phải thực hiện theo nguyên tắc được nêu trên

  Theo Khoản 2 Điều 21 Thông tư 56/2017/TT-BYT có quy định như sau:

  “Điều 21. Hình thức cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và cách ghi nội dung giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

  [...]

  2. Đối với trường hợp người lao động hoặc con dưới 07 tuổi của người lao động đang điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư này.

  Trường hợp người bệnh cần nghỉ để điều trị ngoại trú sau khi ra viện thì cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ số ngày nghỉ ghi tại phần ghi chú của giấy ra viện để làm căn cứ thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

  [...]”

  Theo đó, tại Mục II Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT có quy định: “c) Số ngày nghỉ: việc quyết định số ngày nghỉ phải căn cứ vào tình trạng sức khỏe của người bệnh nhưng tối đa không quá 30 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Riêng trường hợp người bệnh điều trị bệnh lao theo chương trình chống lao quốc gia thì thời gian nghỉ tối đa không quá 180 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Việc ghi ngày bắt đầu được nghỉ phải trùng với ngày người bệnh đến khám.”

  Theo đó, số ngày nghỉ tối đa không quá 30 ngày, riêng trường hợp điều trị bệnh lao thì tối đa không quá 180 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

   
   
  519 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587689   16/07/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1922)
  Số điểm: 13429
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để khám bệnh ngoại trú tối đa bao nhiêu ngày?

  Theo quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT về hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thì số ngày nghỉ tối đa khi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không quá 30 ngày, riêng trường hợp điều trị bệnh lao thì tối đa không quá 180 ngày cho một lần cấp giấy chứng. Vậy trong trường hợp vẫn bị ốm quá 30 ngày thì mình có xin cấp thêm được hay không?

   
  Báo quản trị |  
 • #587705   16/07/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 117 lần


  Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để khám bệnh ngoại trú tối đa bao nhiêu ngày?

  Cảm ơn bài viết của bạn, mình bổ sung thêm ý kiến như sau:

  Tại Điều 100 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, cụ thể như sau:

  1. Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

  2. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài thì hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này được thay bằng bản dịch tiếng Việt của giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.

  3. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động lập.

  4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy ra viện và các mẫu giấy quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 101 của Luật này.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhtai99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/07/2022)