Cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #605496 18/09/2023

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1940)
  Số điểm: 13780
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 306 lần


  Cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn như thế nào?

  Cha mẹ khi ly hôn nếu không trực tiếp nuôi con thì có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Việc cấp dưỡng có chuyển giao cho người khác được không?

  Cha mẹ không trực tiếp nuôi con có phải cấp dưỡng cho con?

  Theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con. 

  Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác. Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh nghĩa vụ thì theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 119 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Tòa án buộc người đó phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định.

  Người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng:

  - Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.

  - Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó:

  + Người thân thích;

  + Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

  + Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

  + Hội liên hiệp phụ nữ.

  Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức gồm cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; Hội liên hiệp phụ nữ yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.

  Mức cấp dưỡng tối đa là bao nhiêu?

  Theo Điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có nêu mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

  Như vậy, không có quy định về mức cấp dưỡng tối đa, tùy theo thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng. 

  Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần. Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

  Có xử phạt nếu vi phạm nghĩa vụ cấp dưỡng cho con không?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 57 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng thì đối với hành vi sẽ phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, chăm sóc con sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật. Đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu là là buộc thực hiện nghĩa vụ đóng góp, nuôi dưỡng theo quy định.

   
  155 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận