Cấp bản sao điện tử

Chủ đề   RSS   
 • #545399 04/05/2020

  maithithuyvan97
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2020
  Tổng số bài viết (251)
  Số điểm: 1641
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 19 lần


  Cấp bản sao điện tử

  Nghị định 45/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 08/4/2020 quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

  Theo nội dung của Nghị định thì ở đây các thông tin được tạo lập, cung cấp, trao đổi, thu nhập, xử lý, lưu trữ thông qua mạng Internet, mạng máy tính, các hệ thông thông tin và cơ sở dữ liệu. Là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân tiến hành toàn bộ hoặc một số bước thực hiện thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc bằng phương tiện điện tử qua các dịch vụ công trực tuyến.

  Điều đáng chú ý, tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP đã quy định về việc cấp bản sao điện tử từ sổ gốc và chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Cụ thể tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 45/2020/NĐ-CP:

  “Điều 10. Yêu cầu cấp bản sao điện tử có giá trị pháp lý

  1. Đối với các giấy tờ, tài liệu chưa được số hóa, lưu giữ, kết nối, chia sẻ thông tin với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, tùy theo nhu cầu, tổ chức, cá nhân yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bản sao điện tử theo hai cách:

  a) Yêu cầu cấp bản sao điện tử từ sổ gốc;

  b) Yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu.”

  Trong đó, Bản sao điện tử là bản chụp dưới dạng điện tử từ bản chính dạng văn bản giấy hoặc tập tin có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc, bản chính dạng văn bản giấy; Cấp bản sao điện tử từ sổ gốc là việc cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao điện tử. Bản sao điện tử từ sổ gốc có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc. Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào bản chính dạng văn bản giấy để chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử là đúng với bản chính.

  Bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  Bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính dạng văn bản giấy có giá trị thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  Xem chi tiết tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 22/5/2020

   
  1605 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận