Cảnh vệ là lực lượng nào? Điều kiện tuyển chọn người vào lực lượng Cảnh vệ là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #612711 13/06/2024

  btrannguyen
  Top 100
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (655)
  Số điểm: 11221
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 205 lần


  Cảnh vệ là lực lượng nào? Điều kiện tuyển chọn người vào lực lượng Cảnh vệ là gì?

  Cảnh vệ là lực lượng nào trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam? Để được đứng vào hàng ngũ của lực lượng cảnh vệ phải đảm bảo điều kiện tuyển chọn như thế nào? Cụ thể sau đây.

  Cảnh vệ là lực lượng nào? 

  Theo khoản 1, khoản 6 Điều 3 Luật Cảnh vệ 2017 quy định: 

  - Cảnh vệ là công tác bảo vệ đặc biệt do Nhà nước tổ chức thực hiện để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ.

  - Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ bao gồm: sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ cảnh vệ thuộc Bộ Công an; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng.

  Theo Điều 16 Luật Cảnh vệ 2017 quy định về lực lượng Cảnh vệ như sau:

  - Lực lượng Cảnh vệ được tổ chức tại Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, bao gồm:

  + Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thuộc Bộ Công an;

  +) Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ của Cục Bảo vệ an ninh Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng.

  - Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tổ chức, biên chế, chức danh, trang bị của lực lượng Cảnh vệ.

  Như vậy, lực lượng Cảnh vệ là những cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Cục Bảo vệ an ninh Quân đội. Cảnh vệ là lực lượng thực hiện công tác bảo vệ đặc biệt cho các đối tượng.

  Đối tượng cảnh vệ là gì?

  Theo khoản 4 Điều 3 Luật Cảnh vệ 2017 quy định đối tượng cảnh vệ là người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam; khu vực trọng yếu; sự kiện đặc biệt quan trọng được áp dụng các biện pháp, chế độ cảnh vệ theo quy định.

  Cụ thể các đối tượng cảnh vệ được quy định tại Điều 10 Luật Cảnh vệ 2017 bao gồm:

  - Người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bao gồm:

  + Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;

  + Chủ tịch nước;

  + Chủ tịch Quốc hội;

  + Thủ tướng Chính phủ;

  + Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng Chính phủ;

  + Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;

  + Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;

  + Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ.

  - Khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam bao gồm:

  + Người đứng đầu Nhà nước, cơ quan lập pháp, Chính phủ;

  + Cấp phó của người đứng đầu Nhà nước, cơ quan lập pháp, Chính phủ, trên cơ sở có đi có lại;

  + Khách mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ;

  + Khách mời khác theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, trên cơ sở có đi có lại.

  - Khu vực trọng yếu bao gồm:

  + Khu vực làm việc của Trung ương Đảng;

  + Khu vực làm việc của Chủ tịch nước;

  + Khu vực làm việc của Quốc hội;

  + Khu vực làm việc của Chính phủ;

  + Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bảo tàng Hồ Chí Minh; Khu di tích Phủ Chủ tịch; Quảng trường Ba Đình; Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

  + Bộ trưởng Bộ Công an quy định phạm vi cảnh vệ khu vực trọng yếu tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này.

  - Sự kiện đặc biệt quan trọng bao gồm:

  + Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng;

  + Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

  + Kỳ họp của Quốc hội;

  + Phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

  + Hội nghị, lễ hội do Trung ương Đảng, Nhà nước tổ chức; đại hội đại biểu toàn quốc do tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương tổ chức; hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam có đối tượng cảnh vệ sau đây tham dự hoặc chủ trì hội nghị:

  ++ Người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  ++ Khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam bao gồm người đứng đầu Nhà nước, cơ quan lập pháp, Chính phủ và cấp phó của người đứng đầu Nhà nước, cơ quan lập pháp, Chính phủ, trên cơ sở có đi có lại.

  - Căn cứ tình hình an ninh chính trị trong từng giai đoạn, khi xét thấy cần thiết, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung đối tượng cảnh vệ và việc áp dụng biện pháp, chế độ cảnh vệ phù hợp với quy định.

  Như vậy, đối tượng cảnh vệ không chỉ là người mà còn bao gồm các khu vực trọng yếu và các sự kiện đặc biệt quan trọng. Các đối tượng này sẽ được lực lượng Cảnh vệ thực hiện công tác bảo vệ đặc biệt để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

  Điều kiện tuyển chọn người vào lực lượng Cảnh vệ là gì?

  Theo Điều 17 Luật Cảnh vệ 2017 quy định điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn người vào lực lượng Cảnh vệ bao gồm:

  - Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên không phân biệt nam, nữ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, lý lịch rõ ràng và tự nguyện phục vụ lâu dài trong lực lượng Cảnh vệ.

  - Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với tính chất đặc thù công tác cảnh vệ.

  - Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể tiêu chuẩn tuyển chọn người vào lực lượng Cảnh vệ.

  Như vậy, ngoài các điều kiện về sức khỏe, trình độ, lý lịch,... để được tuyển chọn vào lực lượng cảnh vệ, thí sinh cần đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển chọn người vào lực lượng Cảnh vệ do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

   
  54 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận