Cản trở người tự ứng cử đại biểu Quốc hội bằng cách tuyên truyền sai sự thật do định kiến về giới

Chủ đề   RSS   
 • #601793 13/04/2023

  Bao116

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (51)
  Số điểm: 255
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cản trở người tự ứng cử đại biểu Quốc hội bằng cách tuyên truyền sai sự thật do định kiến về giới

  Hành vi cố ý tuyên truyền sai sự thật để cản trở người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do định kiến về giới là một hành vi vi phạm pháp luật.

  Cố ý tuyên truyền sai sự thật để cản trở người khác ứng cử đại biểu Quốc hội do định kiến giới

  Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 125/2021/NĐ-CP, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới liên quan đến chính trị như sau

  -  Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp vì định kiến giới;

  - Xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhằm cản trở việc bổ nhiệm người vào vị trí quản lý, lãnh đạo hoặc các chức danh chuyên môn vì định kiến giới;

  - Cố ý tuyên truyền sai sự thật để cản trở người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chí

  Theo đó, hành vi cố ý tuyên truyền sai sự thật để cản trở người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

  Đây là mức xử phạt vi phạm hành chính quy định đối với các hành vi vi phạm, trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm hành chính như cá nhân thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

  binh-dang-gioi

  Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

  Theo Điều 11 Nghị định 125/2021/NĐ-CP quy định về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị như sau:

  - Nam, nữ bình đẳng trong tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt động xã hội.

  - Nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng hoặc quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức.

  - Nam, nữ bình đẳng trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

  - Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm vào cùng vị trí quản lý, lãnh đạo của cơ quan, tổ chức.

  - Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị bao gồm:

  + Bảo đảm tỷ lệ thích đáng nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới;

  + Bảo đảm tỷ lệ nữ thích đáng trong bổ nhiệm các chức danh trong cơ quan nhà nước phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xử phạt hành chính đối với hành vi cố ý tuyên truyền sai sự thật để cản trở người khác ứng cử đại biểu Quốc hội do định kiến giới

  Theo khoản 1 Điều 14 Nghị định 125/2021/NĐ-CP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới được quy định trong Nghị định 125/2021/NĐ-CP.

  Theo khoản 1 Điều 15 Nghị định 125/2021/NĐ-CP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

  - Phạt cảnh cáo;

  - Phạt tiền đến 3.000.000 đồng;

  - Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 6.000.000 đồng.

  Trên đây là thẩm quyền phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Thẩm quyền phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân tức là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền phạt tiền lên đến 6.000.000 đồng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với các hành vi vi phạm hành chính của tổ chức trong lĩnh vực bình đẳng giới được quy định trong Nghị định 125/2021/NĐ-CP.

  Tóm lại, cố ý tuyên truyền sai sự thật để cản trở người tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do định kiến về giới là một hành vi vi phạm pháp luật. Cá nhân, tổ chức có thể bị xử phạt vi phạm hành chính khi thực hiện hành vi này.

   
  273 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận