Chính phủ đồng ý giãn thuế 1 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa


Chính phủ cũng đồng ý gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) một năm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ.


Số thuế TNDN được gia hạn nộp thuế là số thuế TNDN tạm tính hằng quý, số thuế quyết toán năm 2011, bao gồm cả số TNDN năm 2010 chuyển sang nộp vào năm 2011. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực thì số thuế TNDN được gia hạn nộp thuế không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, hoạt động kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu không thuộc diện hàng tiêu dùng không thiết yếu.


Số thuế tính tạm nộp quý I-2011 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30- 4 -2012; quý II-2011 được gia hạn nộp thuế chậm nhất 30-7-2012; quý III-2011: gia hạn chậm nhất 30-10-2012; quý IV-2011: được gia hạn chậm nhất 31-3-2013.

Theo Lê Thanh
Pháp luật TP.HCM