Cần làm giấy phép môi trường khi đã được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Chủ đề   RSS   
 • #591911 29/09/2022

  Cần làm giấy phép môi trường khi đã được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

  Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2020 có quy định như sau:
  "Điều 42. Căn cứ và thời điểm cấp giấy phép môi trường
  ...
  2. Thời điểm cấp giấy phép môi trường được quy định như sau:
  ...
  d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã đi vào vận hành chính thức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải có giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (sau đây gọi chung là giấy phép môi trường thành phần). Giấy phép môi trường thành phần được tiếp tục sử dụng như giấy phép môi trường đến hết thời hạn của giấy phép môi trường thành phần hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành trong trường hợp giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn."
   
  =>> Như vậy, trong trường hợp dự án đầu tư đã được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường thì giấy xác nhận này được xem như là giấy phép môi trường thành phần. Và giấy phép này sẽ được sử dụng như giấy phép môi trường đến hết thời hạn của giấy phép môi trường thành phần hoặc được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành trong trường hợp giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn. Đối với giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường không có quy định về thời hạn sử dụng do đó giấy này sẽ được sử dụng như giấy phép môi trường trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành khi hết thời hạn này mới phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép môi trường.  
   
   
  36 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận