Cần hỗ trợ về vấn đề xử phạt VPHC lĩnh vực môi trường?

Chủ đề   RSS   
 • #537582 20/01/2020

  vudai307

  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/06/2019
  Tổng số bài viết (34)
  Số điểm: 1070
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 23 lần


  Cần hỗ trợ về vấn đề xử phạt VPHC lĩnh vực môi trường?

  Cho tôi hỏi. hành vi chôn lấp đổ thải chất thải công nghiệp thông thường 70 tấn thì bị phạt bao nhiêu tiền, có bị tịch thu phương tiện không? 

   
  1458 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #537585   20/01/2020

  Tinh1445
  Tinh1445
  Top 150
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2019
  Tổng số bài viết (505)
  Số điểm: 8981
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 166 lần


  vudai307 viết:

  Cho tôi hỏi. hành vi chôn lấp đổ thải chất thải công nghiệp thông thường 70 tấn thì có bị tịch thu phương tiện không? 

  Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính 2012:

  "Điều 26. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

  Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là việc sung vào ngân sách nhà nước vật, tiền, hàng hoá, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính, được áp dụng đối với vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức."

  Áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được hướng dẫn bởi Khoản 15 Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP:

  "15. Bổ sung Điều 7a vào sau Điều 7 như sau:

  “Điều 7a. Áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

  Hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính chỉ được áp dụng khi nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có quy định hình thức xử phạt này đối với hành vi vi phạm hành chính cụ thể.

  Căn cứ Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:

  "Điều 22. Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại

  ...

  9. Hành vi chuyển giao, cho, bán chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định; chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường; tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định bị xử phạt như sau:

  l) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường từ 60.000 kg đến dưới 80.000 kg;

  12. Hình thức xử phạt bổ sung:

  b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 9, 10 và 11 Điều này…

  => Theo các căn cứ được trích dẫn ở trên: Luật xử lý vi phạm hành chính quy định chung chung về nội dung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nên đã được hướng dẫn chi tiết hơn tại nghị định. Theo đó, tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP đã quy định rõ ràng hơn, từ đó xác định hành vi vi phạm tại Điểm l Khoản 9 Điều 22 Nghị định 155/2016/NĐ-CP sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. 

   
  Báo quản trị |  
 • #537911   30/01/2020

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, để hướng tới các mục tiêu quản lý chất thải đã được phê duyệt, cần phải xây dựng quy hoạch hoặc lộ trình mang tính thực tế để quản lý chất thải trong tương lai, có xét đến tính bền vững tài chính của cơ sở hạ tầng, khả năng chi trả, cải cách thể chế và pháp lý và tăng cường năng lực và nhận thức, tiếp cận cộng đồng. Với nhu cầu cải cách rộng như vậy, cần xác định nhu cầu về cơ sở hạ tầng và tăng cường năng lực, các ưu tiên và lĩnh vực hành động, ngoài ra, và các cân nhắc về hiệu quả chi phí và tiêu chí chấp nhận của xã hội sẽ có vai trò trong quá trình ra quyết định. Không thể cứ sai phạm và xử phạt hành chính như thế được, vì sau khi xử phạt xong, hậu quả để lại do xả thải là không thể khắc phục trong khoảng thời gian ngắn được.

   

   
  Báo quản trị |