Căn hộ chung cư chỉ sở hữu 50 năm?

Chủ đề   RSS   
 • #538763 13/02/2020

  Căn hộ chung cư chỉ sở hữu 50 năm?

  Căn hộ chung cư chỉ sở hữu 50 năm?

  Người mua nhà chung cư được sử dụng đất lâu dài theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013:

  Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.”

  Tại Khoản 1 Điều 99 Luật Nhà ở 2014 quy định:

  “     Điều 99:  Thời hạn sử dụng nhà chung cư

  1.  Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư theo quy định tại khoản 2 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện kiểm định chất lượng nhà ở.”

  Như vậy, thời hạn sử dụng nhà chung cư không có quy định số năm cụ thể là bao nhiêu mà nó được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở nơi có nhà chung cư.

  Cấp công trình xây dựng theo Thông tư 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

  Trường hợp nhà chung cư hết niên hạn sử dụng theo quy định pháp luật về xây dựng hoặc bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 99 Luật Nhà ở 2014. Việc bố trí chỗ ở cho chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ theo Điều 116 Luật nhà ở 2014.

   

   
  1480 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bongbong01 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận