Căn cước công dân bị mất thì phải làm sao?

Chủ đề   RSS   
 • #582900 24/04/2022

  minhhanhuynh2102
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:21/03/2022
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1345
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 4 lần


  Căn cước công dân bị mất thì phải làm sao?

  Tại Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014 có quy định như sau:

  1. Thẻ Căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau đây:

  a) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này;

  b) Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

  c) Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

  d) Xác định lại giới tính, quê quán;

  đ) Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

  e) Khi công dân có yêu cầu.

  2. Thẻ Căn cước công dân được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

  a) Bị mất thẻ Căn cước công dân;

  b) Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

  Như vậy có thể thấy rằng, trong trường hợp mất căn cước công dân thì người bị mất có thế được cấp lại.

  Những nơi mà người bị mất căn cước có thể làm lại được quy định tại Điều 26 Luật Căn cước công dân 2014 như sau:

  Công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:

  1. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;

  2. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  3. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;

  4. Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

  Như vậy có thể thấy rằng có khá nhiều địa điểm để người bị mất có thể lựa chọn để được cấp lại căn cước công dân khi bị mất căn cứ vào quy định trên.

  Lệ phí cấp lại căn cước công dân theo quy định hiện hành được quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC và Thông tư 120/2021/TT-BTC như sau:

  1. Công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân: 30.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

  2. Đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

  3. Cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

   Thông tư 120/2021/TT-BTC  có quy định: 

  Lệ phí cấp căn cước công dân bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

  Như vậy, lệ phí cấp căn cước công dân hiện nay sẽ là 35.000 đồng và được kéo dài đến hết ngày 30/6/2022

   
  710 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583061   27/04/2022

  Căn cước công dân bị mất thì phải làm sao?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn, mình xin bổ sung thêm nội dung sau: Theo quy định tai khoản 1 Điều 10 Thông tư 59/2021/TT-BCA, công dân trực tiếp đến cơ quan Công an có thẩm quyền tại thường trú, tạm trú để đề nghị cấp lại thẻ CCCD bị mất.

  Công dân có thể đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp lại thẻ CCCD bị mất qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

  Trong đó, công dân lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trường hợp thông tin đã chính xác thì hệ thống sẽ tự động chuyển đề nghị của công dân về cơ quan Công an nơi công dân đề nghị.

   
  Báo quản trị |