Cần cung cấp tài liệu gì khi điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại?

Chủ đề   RSS   
 • #595998 27/12/2022

  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (165)
  Số điểm: 945
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 23 lần


  Cần cung cấp tài liệu gì khi điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại?

  Liên quan đến việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, Điều 8 Thông tư 37/2019/TT-BTC quy định cụ thể các loại thông tin, tài liệu mà Cơ quan điều tra có nghĩa vụ cung cấp bản công khai khi các bên liên quan có yêu cầu bao gồm:
   
  "Điều 8. Các loại thông tin công khai trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại
   
  Trong trường hợp các bên liên quan có yêu cầu, Cơ quan điều tra cung cấp bản công khai của các loại thông tin, tài liệu sau đây:
  1. Hồ sơ yêu cầu điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại do Bên yêu cầu cung cấp và các phụ lục kèm theo;
  2. Tài liệu do bên liên quan cung cấp để đăng ký tham gia vụ việc;
  3. Bản trả lời câu hỏi và bản trả lời câu hỏi bổ sung do bên liên quan cung cấp trong quá trình điều tra vụ việc;
  4. Tài liệu do bên liên quan cung cấp cho Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm: những tài liệu để tổ chức các buổi tham vấn; các ý kiến đối với Hồ sơ yêu cầu điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại do bên liên quan cung cấp;
  5. Biên bản họp hoặc bản tóm tắt phiên tham vấn công khai liên quan đến vụ việc điều tra do Cơ quan điều tra lập;
  6. Các thông báo của Cơ quan điều tra và Bộ Công Thương, bao gồm thông báo về nhận Hồ sơ yêu cầu điều tra, rà soát áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, kết luận sơ bộ, kết luận cuối cùng, đơn đăng ký bên liên quan và gửi bản câu hỏi, phiên tham vấn công khai, giới hạn phạm vi điều tra mẫu, chấp thuận hoặc không chấp thuận đề xuất cam kết;
  7. Các thông tin khác liên quan đến vụ việc điều tra phòng vệ thương mại do Cơ quan điều tra xem xét công khai trong quá trình điều tra."
   
  Có thể thấy, pháp luật hiện hành có những quy định cụ thể trong việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại nhằm đảm bảo cho công tác quản lý thương mại được thực hiện một cách có hiệu quả.
   
  28 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn concobebee vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận