Căn cứ xác định vị trí việc làm để trả lương cho công chức, viên chức sắp tới

Chủ đề   RSS   
 • #551212 03/07/2020

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Căn cứ xác định vị trí việc làm để trả lương cho công chức, viên chức sắp tới

  trả lương theo vị trí việc làm

  Trả lương theo vị trí việc làm (Ảnh minh họa)

  Sắp tới đây sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm dành cho cán bộ, công chức, viên chức vậy căn cứ nào để xác định để trả lương, các bạn theo dõi nội dung dưới đây:

  1. Về khái niệm vị trí việc làm: Xem chi tiết TẠI ĐÂY

  Có thể hiểu vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp để bố trí việc làm, tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức

  2. Căn cứ xác định vị trí việc làm

  *** Đối với công chức

  >>> Theo quy định hiện hành theo Nghị định 36/2013/NĐ-CP (quy định này sẽ hết hiệu lực từ 20/7/2020):

  Nguyên tắc xác định vị trí việc làm:

  - Phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  - Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện thực tiễn;

  - Mỗi vị trí việc làm luôn gắn với một chức danh ngạch công chức nhất định. Đối với vị trí việc làm là lãnh đạo, quản lý thì có thêm chức danh lãnh đạo, quản lý;

  - Phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý công chức.

   Căn cứ xác định vị trí việc làm:

  - Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền ban hành;

  - Tính chất, đặc điểm, yêu cầu công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  - Mức độ phức tạp, quy mô công việc; phạm vi và đối tượng phục vụ, quản lý; quy trình, thủ tục quản lý hoặc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật;

  - Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

  - Vị trí địa lý; tính chất, quy mô, cơ cấu dân số; tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; tình hình an ninh - trật tự;

  - Thực trạng bố trí, sử dụng đội ngũ công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  >>> Nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm đối với công chức từ 20/7/2020

  Nguyên tắc:

  - Tuân thủ các quy định của Đảng, của pháp luật về vị trí việc làm, quản lý, sử dụng biên chế công chức.

  - Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức.

  - Bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức với sử dụng và quản lý biên chế công chức.

  - Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và phù hợp với thực tiễn.

  - Gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan, tổ chức.

  Căn cứ xác định:

  - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức;

  - Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

  xác định lương mới theo vị trí việc làm

  Ảnh minh họa: Nguồn Internet

  *** Đối với viên chức:

  Việc xác định vị trí việc làm phải đảm bảo các nguyên tắc:

  - Vị trí việc làm được xác định và điều chỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập.

  - Vị trí việc làm phải gắn với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý tương ứng

  Căn cứ xác định vị trí việc làm

  - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công việc thực tế của đơn vị sự nghiệp công lập.

  - Tính chất, đặc điểm, nhu cầu công việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

  - Mức độ phức tạp, quy mô công việc; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của luật chuyên ngành.

  - Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin.

  - Thực trạng bố trí, sử dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

  3. Sẽ có mức lương mới gắn với vị trí việc làm:

  Nội dung cải cách tiền lương sẽ thực hiện theo Nghị quyết 27/NQ/TW sẽ:

  - Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng

  - Tiền lương thực trả gắn với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định trên cơ sở nguồn thu (từ ngân sách nhà nước cấp và từ nguồn thu của đơn vị), năng suất lao động, chất lượng công việc và hiệu quả công tác theo quy chế trả lương của đơn vị, không thấp hơn chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

  Nếu như hiện nay, việc tính lương sẽ căn cứ vào hệ số lương với từng cấp bậc nhân với lương cơ sở thì tới đây sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

  Căn cứ:

  - Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

  - Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

  - Nghị định 62/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức (Có hiệu lực từ 20/7/2020)

   

   
  7304 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #551392   07/07/2020

  zichzach79
  zichzach79
  Top 500
  Male
  Mầm

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2018
  Tổng số bài viết (136)
  Số điểm: 800
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 88 lần


  Còn nhiều tập lắm như phim cô bé Maika từ trên trời rơi xuống vậy!Rơi xuống rồi thì lại xem tiếp tập phim Ma quỷ dưới bánh xe khổng lồ rồi lại xem tiếp nghìn lẻ một đêm hết...thì thực hiện!Rất mong các bạn cố gắng xem và tích cực làm việc cho đến thời gia đó!

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn zichzach79 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/07/2020) tinhlevan (22/07/2020)