Căn cứ vào tiêu chí nào để xác định doanh nghiệp sinh thái?

Chủ đề   RSS   
 • #596965 09/01/2023

  Căn cứ vào tiêu chí nào để xác định doanh nghiệp sinh thái?

  1. Tiêu chí xác định doanh nghiệp sinh thái

  Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định 35/2022/NĐ-CP thì doanh nghiệp sinh thái là doanh nghiệp thực hiện đồng thời các giải pháp sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và cộng sinh công nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái; đáp ứng các tiêu chí quy định tại Nghị định này.

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định 35/2022/NĐ-CP thì các doanh nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái cần đáp ứng các yêu cầu sau:

  - Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về xây dựng, pháp luật về đất đai, pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật về lao động trong vòng 03 năm trước thời điểm đăng ký chứng nhận khu công nghiệp sinh thái;

  - Thực hiện ít nhất 01 cộng sinh công nghiệp và các doanh nghiệp tham gia cộng sinh công nghiệp trong khu công nghiệp áp dụng hệ thống quản lý sản xuất và môi trường theo các tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) phù hợp;

  - Tối thiểu 20% doanh nghiệp trong khu công nghiệp áp dụng các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn đạt kết quả tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu, nước, năng lượng, hóa chất, chất thải, phế liệu và giảm phát thải ra môi trường.

  Doanh nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái tham gia các hoạt động và đáp ứng các tiêu chí nêu trên được Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái (khoản 2 Điều 40 Nghị định 35/2022/NĐ-CP).

  3. Thủ tục đăng ký chứng nhận doanh nghiệp sinh thái

  Thành phần hồ sơ:

  Hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp sinh thái được quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định 35/2022/NĐ-CP, bao gồm:

  - Văn bản đăng ký chứng nhận doanh nghiệp sinh thái;

  - Báo cáo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái;

  - Đánh giá và giải trình khả năng đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp sinh thái theo Mục 2 nêu trên (kèm theo các tài liệu có liên quan);

  - Các tài liệu khác có liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm môi trường, xã hội của doanh nghiệp (nếu có).

  Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp sinh thái:

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định 35/2022/NĐ-CP thì doanh nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái lập 05 bộ hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp sinh thái gửi Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về việc đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp sinh thái (khoản 4 Điều 42 Nghị định 35/2022/NĐ-CP).

  Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế tổ chức đánh giá hồ sơ và lập báo cáo đánh giá việc đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp sinh thái (khoản 5 Điều 42 Nghị định 35/2022/NĐ-CP).

  Trường hợp kết quả đánh giá đạt yêu cầu, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái cho doanh nghiệp (khoản 6 Điều 42 Nghị định 35/2022/NĐ-CP).

  Trường hợp kết quả đánh giá không đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả đánh giá, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết và nêu rõ lý do không đạt yêu cầu (khoản 7 Điều 42 Nghị định 35/2022/NĐ-CP).

  Lưu ý: Định kỳ hằng năm, doanh nghiệp sinh thái báo cáo tình hình thực hiện và duy trì hoạt động sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn; tình hình thực hiện cộng sinh công nghiệp; kết quả tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu, nước, năng lượng, hóa chất và giảm phát thải ra môi trường gửi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để theo dõi, giám sát (khoản 2 Điều 43 Nghị định 35/2022/NĐ-CP).

   
  103 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn tranquanghung651999@gmail.com vì bài viết hữu ích
  admin (27/03/2023) ThanhLongLS (11/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #597471   27/01/2023

  Căn cứ vào tiêu chí nào để xác định doanh nghiệp sinh thái?

  Cám ơn bài viết hữu ích của tác giả. Qua bài viết mình biết thêm được doanh nghiệp sinh thái là gì, tiêu chí để xác định đoanh nghiệp sinh thái và hồ sơ, trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh thái, đây là loại doanh nghiệp còn mới, xa lạ nên hy vọng đọc thêm được nhiều bài viết tương tự từ tác giả

   
  Báo quản trị |  
 • #599175   26/02/2023

  anuyan0862
  anuyan0862
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:05/12/2022
  Tổng số bài viết (165)
  Số điểm: 2760
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 24 lần


  Căn cứ vào tiêu chí nào để xác định doanh nghiệp sinh thái?

  Cảm ơn bài viết hữu ích từ tác giả, bài viết này đã cung cấp những nội dung pháp lý ngắn gọn, súc tích và đúng trọng tâm, liên quan đến tiêu chí để xác định doanh nghiệp sinh thái. Đây quả thực là một bài viết không chỉ mang tính tham khỏa mà còn là căn cứ ngắn gọn nhất cho những người cần tìm hiểu về doanh nghiệp sinh thái.

   
  Báo quản trị |  
 • #599805   28/02/2023

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Căn cứ vào tiêu chí nào để xác định doanh nghiệp sinh thái?

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ bài viết trên, doanh nghiệp sinh thái là doanh nghiệp thực hiện đồng thời các giải pháp sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và cộng sinh công nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái và đáp ứng các điều kiện theo quy định. Với những tác động tích cực về sử dụng hiệu quả tài nguyên, tái sử dụng chất thải, thực hiện kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu thì doanh nghiệp sinh thái cần được hỗ trợ thêm thông qua các ưu đãi về thuế, tài chính.

   
  Báo quản trị |  
 • #599822   28/02/2023

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 5070
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 49 lần


  Căn cứ vào tiêu chí nào để xác định doanh nghiệp sinh thái?

  Cảm ơn tác giả vì đã chia sẻ thông tin thú vị này.

  Có thể thấy doanh nghiệp sinh thái là giải pháp để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay mà vẫn đi đôi với phát triển kinh tế. Vì vậy, Nhà nước cần có nhiều chính sách ưu đãi hơn cho loại doanh nghiệp này để khuyến khích ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình này.

   
  Báo quản trị |