Cần cấp phiếu lý lịch tư pháp số mấy để đi xin việc?

Chủ đề   RSS   
 • #591879 29/09/2022

  Cần cấp phiếu lý lịch tư pháp số mấy để đi xin việc?

  Tại Điều 41 Luật Lý lịch tư pháp 2009 có quy định như sau:
   
  1. Phiếu lý lịch tư pháp gồm có:
   
  a) Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 7 của Luật này;
   
  b) Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.
   
  2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.
   
  Theo Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp 2009 có quy định về quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp như sau:
   
  1. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.
   
  2. Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.
   
  3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
   
  Ngoài ra theo Điều 42 Luật Lý lịch tư pháp 2009 có quy định về nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 1 như sau:
   
  1. Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
   
  2. Tình trạng án tích:
   
  a) Đối với người không bị kết án thì ghi “không có án tích”. Trường hợp người bị kết án chưa đủ điều kiện được xóa án tích thì ghi “có án tích”, tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung;
   
  b) Đối với người được xoá án tích và thông tin về việc xoá án tích đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”;
   
  c) Đối với người được đại xá và thông tin về việc đại xá đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”.
   
  3. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:
   
  a) Đối với người không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi “không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã”;
   
  b) Đối với người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản thì ghi chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
   
  Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức không có yêu cầu thì nội dung quy định tại khoản này không ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp.
   
  Như vậy, theo quy định như trên, phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ được cấp cho công dân và tổ chức, còn phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Cho nên khi đi xin việc có thể xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1.
   
   
  202 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592036   30/09/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (448)
  Số điểm: 3989
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Cần cấp phiếu lý lịch tư pháp số mấy để đi xin việc?

  Cảm ơn chia sẻ từ bạn. Thông thường đối với những trường hợp cần lý lịch tư pháp để thực hiện các hoạt động như xin việc thì phải xin phiếu lý lịch tư pháp số 1. Đối với phiếu lý lich tưu pháp thì cá nhân có thể tự đi xin hoặc ủy quyền cho người khác để thực hiện thủ tục, trừ cha, mẹ, vợ, chồng, con đi thực hiện thủ tục thì không cần giấy ủy quyền.

   
  Báo quản trị |  
 • #592070   30/09/2022

  ngoclua1001
  ngoclua1001

  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/08/2022
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Cần cấp phiếu lý lịch tư pháp số mấy để đi xin việc?

  Cảm ơn chia se của bạn. Theo thông tin trên có thể hiểu phiếu lý lịch tư pháp là giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh cá nhân đó có án tích hay không; có bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã hay không. Phiếu lý lịch tư pháp gồm có 2 loại đó là: Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân và Phiếu lý lịch tư pháp số 2 do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ điều tra.

   
  Báo quản trị |  
 • #593101   30/10/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Cần cấp phiếu lý lịch tư pháp số mấy để đi xin việc?

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Trong bối cảnh hiện nay, lý lịch tư pháp xin việc làm là một loại giấy tờ quan trọng và không thể thiếu trong hồ sơ xin việc làm. Pháp luật quy định 02 loại phiếu lý lịch tư pháp: Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2. Khác với phiếu lý lịch tư pháp số 2 là loại phiếu được cấp cho đối tượng như cơ quan tiến hành tố tụng và cấp theo yêu cầu của cá nhân thì phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp là loại phiếu được cấp cho đối tượng là cá nhân (công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam) và cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

  Mục đích của phiếu lý lịch tư pháp số 01 là để hoàn thiện hồ sơ cá nhân, phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 chỉ ghi những án tích chưa được xóa (những án tích đã được xóa không ghi vào), phiếu số 1 cũng không ghi thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã nếu cá nhân, cơ quan, tổ chức không có yêu cầu. Trong khi đó, phiếu lý lịch tư pháp số 2 ghi đầy đủ các thông tin của cá nhân.

  Do đó, phiếu lý lịch tư pháp dùng để xin việc là loại phiếu lý lịch tư pháp số 1. Khi có nhu cầu lấy phiếu lý lịch tư pháp để xin việc thì cá nhân yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho mình. 

   
  Báo quản trị |  
 • #593116   30/10/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Cần cấp phiếu lý lịch tư pháp số mấy để đi xin việc?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Đối với trường hợp cấp phiếu lý lịch tư pháp để đi xin việc, nội dung lý lịch phổ biến cần xác minh thường là xác nhận liên quan quan đến án tích, đảm nhiệm chức danh, đây là những nội dung mang tính cá nhân, do đó sẽ thuộc trường hợp của phiếu lý lịch tư pháp số 1. Thời hạn của phiếu lý lịch tư pháp bổ sung hồ sơ xin việc là không quá 6 tháng. Về cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu LLTP số 1 được quy định tại Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp như sau

  "1. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

  a) Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

  b) Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

  2. Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

  a) Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

  b) Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

  c) Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam."

   
  Báo quản trị |