Cán bộ phụ trách kỹ thuật đề án đề nghị cấp phép tài nguyên nước phải 03 năm kinh nghiệm

Chủ đề   RSS   
 • #602525 13/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2033)
  Số điểm: 66310
  Cảm ơn: 99
  Được cảm ơn 1729 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cán bộ phụ trách kỹ thuật đề án đề nghị cấp phép tài nguyên nước phải 03 năm kinh nghiệm

  Ngày 12/5/2023 Chính phủ ban hành Nghị định 22/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực TN&MT.
   
  Theo đó, trường hợp cán bộ phụ trách kỹ thuật đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp phép tài nguyên nước phải có kinh nghiệm công tác như sau:
   
  can-bo-phu-trach-ky-thuat-de-an-tai-nguyen-nuoc-phai-03-nam-kinh-nghiem
   
  (1) Sửa đổi kinh nghiệm công tác của các bộ chuyên trách đề án
   
  Sửa đổi khoản 3 Điều 8 Nghị định 60/2016/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 7 Điều 7 Nghị định 136/2018/NĐ-CP) về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường như sau:
   
  Kinh nghiệm công tác: người phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường hoặc đã trực tiếp tham gia lập ít nhất 03 đề án, báo cáo.
   
  (So với Nghị định 136/2018/NĐ-CP thì hiện hành đã bổ sung thêm điều kiện kinh nghiệm công tác đối với cán bộ phụ trách kỹ thuật của đề án, báo cáo  trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường).
   
  Ngoài ra, còn thay thế cụm từ “giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân”, “chứng minh nhân dân, căn cước công dân” bằng cụm từ “Chứng minh nhân dân/thẻ Căn cước công dân/số định danh cá nhân” tại điểm b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 11, điểm d khoản 1 Điều 13 Nghị định 60/2016/NĐ-CP.
   
  (2) Thay đổi trình tự sửa đổi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
   
  Theo đó, sửa đổi Điều 17 Nghị định 38/2016/NĐ-CP trình tự, thời gian cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn như sau:
   
  Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét. kiểm tra, khẳng định tính hợp lệ của hồ sơ đã nhận; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan thẩm định hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
   
  Kể từ ngày nhận dù hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét, tổ chức thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo. cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc.
   
  Trường hợp không đủ điều kiện cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thì cơ quan thẩm định hồ sơ trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do.
   
  Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đã được Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt được giao ưực tiếp cho tổ chức, cá nhân tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ TN&MT hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến sau thời hạn quy định tương ứng tại Điều 17 Nghị định 38/2016/NĐ-CP.
   
  Giấy phép hoạt động dự báo. cảnh báo khí tượng thủy văn đã được Chủ tịch ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt được giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến sau thời hạn quy định tương ứng tại Điều 17 Nghị định 38/2016/NĐ-CP.
   
  Xem thêm Nghị định 22/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 12/5/2023.
   
  95 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận