Cán bộ nhận quà biếu ngày Tết có được xem là tham nhũng?

Chủ đề   RSS   
 • #606974 21/11/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75415
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1927 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cán bộ nhận quà biếu ngày Tết có được xem là tham nhũng?

  Quà biếu là một phần không kém quan trọng trong ngày Tết. Tuy nhiên, cán bộ, công chức nhà nước phải thực hiện quy định về phòng, chống tham nhũng. Vậy, cán bộ nhận quà biếu ngày Tết có được xem là tham nhũng?
   
  can-bo-nhan-qua-bieu-ngay-tet-co-duoc-xem-la-tham-nhung
   
  1. Việc tặng quà Tết thế nào không phải là tham nhũng?
   
  Căn cứ Điều 24 Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định về việc tặng quà của cán bộ, công chức vào ngày Tết như sau:
   
  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.
   
  - Việc tặng quà phải thực hiện đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của pháp luật; cơ quan, đơn vị tặng quà phải hạch toán kế toán và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật.
   
  Dựa theo quy định trên cơ quan, tổ chức chỉ được sử dụng tài sản công để làm quà tặng với mục đích từ thiện, đối ngoại hoặc người thuộc diện chính sách, về hưu, cán bộ lão thành, người có công với cách mạng.
   
  2. Trường hợp nào người nhận quà Tết không bị xem là tham nhũng?
   
  Theo Điều 25 Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định về việc nhận quà tặng ngày Tết của cán bộ, công chức như sau:
   
  Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình. 
   
  Trường hợp không từ chối được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo quy định tại Điều 27 Nghị định 59/2019/NĐ-CP.
   
  3. Cán bộ nhận quà Tết phải báo cáo, nộp lại quà tặng ra sao?
   
  Theo Điều 26 Nghị định 59/2019/NĐ-CP cán bộ, công chức thực hiện báo cáo, nộp lại quà biếu ngày Tết như sau:
   
  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối; trường hợp không từ chối được thì phải giao lại quà tặng cho bộ phận chịu trách nhiệm quản lý quà tặng của cơ quan, đơn vị đó để xử lý theo quy định tại Điều 27 Nghị định 59/2019/NĐ-CP.
   
  - Người có chức vụ, quyền hạn khi nhận được quà tặng không đúng quy định thì phải từ chối; trường hợp không từ chối được thì phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp và nộp lại quà tặng để xử lý theo quy định tại Điều 27 Nghị định 59/2019/NĐ-CP trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quà tặng.
   
  Báo cáo được thể hiện bằng văn bản và có đầy đủ các nội dung: Họ, tên, chức vụ, cơ quan, địa chỉ của người tặng quà; loại và giá trị của quà tặng; thời gian, địa điểm và hoàn cảnh cụ thể khi nhận quà tặng; mối quan hệ với người tặng quà.
   
  4. Hướng dẫn xử lý quà Tết của cán bộ
   
  Căn cứ Điều 27 Nghị định 59/2019/NĐ-CP trường hợp cán bộ nhận quà Tết thì xử lý quà tặng theo quy định sau:
   
  - Đối với quà tặng bằng tiền, giấy tờ có giá thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức tiếp nhận, bảo quản và làm thủ tục nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
   
  - Đối với quà tặng bằng hiện vật, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận, bảo quản và xử lý như sau:
   
  + Xác định giá trị của quà tặng trên cơ sở giá của quà tặng do cơ quan, đơn vị, cá nhân tặng quà cung cấp (nếu có) hoặc giá trị của quà tặng tương tự được bán trên thị trường. Trong trường hợp không xác định được giá trị của quà tặng bằng hiện vật thì có thể đề nghị cơ quan có chức năng xác định giá;
   
  + Quyết định bán quà tặng và tổ chức công khai bán quà tặng theo quy định của pháp luật;
   
  + Nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu được sau khi trừ đi chi phí liên quan đến việc xử lý quà tặng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bán quà tặng.
   
  - Đối với quà tặng là dịch vụ thăm quan, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, thực tập, bồi dưỡng trong nước hoặc ngoài nước, dịch vụ khác thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thông báo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ về việc không sử dụng dịch vụ đó.
   
  - Đối với quà tặng là động vật, thực vật, thực phẩm tươi, sống và hiện vật khác khó bảo quản thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ tình hình cụ thể và quy định của pháp luật về xử lý tang vật trong các vụ việc vi phạm hành chính để quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý.
   
  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xử lý quà tặng, cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý quà tặng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người tặng quà hoặc Cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tặng quà để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
   
  162 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (06/01/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận