Cán bộ nghỉ hưu trước tuổi do không được tái cử năm 2023 cần đáp ứng điều kiện gì?

Chủ đề   RSS   
 • #602571 16/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1730)
  Số điểm: 57511
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1532 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cán bộ nghỉ hưu trước tuổi do không được tái cử năm 2023 cần đáp ứng điều kiện gì?

  Nghỉ hưu trước tuổi là chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức có nhu cầu về hưu sớm khi vẫn chưa đến tuổi nghỉ hưu theo luật lao động quy định do không còn đủ tuổi tái cử. Vậy cán bộ cần đáp ứng điều kiện gì để nghỉ hưu trước tuổi vào năm 2023?
   
  can-bo-nghi-huu-truoc-tuoi-do-khong-duoc-tai-cu-nam-2023-can-dap-ung-dieu-kien-gi?
   
  1. Điều kiện về hưu trước tuổi của cán bộ không đủ điều kiện tái cử
   
  Căn cứ Điều 5 Nghị định 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu thực hiện như sau:
   
  Theo đó, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm còn dưới 2 năm (24 tháng) công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không bố trí được vị trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu. 
   
  Trong thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu, cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nơi công tác và được thực hiện các chế độ, chính sách như sau:
   
  - Được hưởng nguyên mức lương chức vụ hoặc mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, mức chênh lệch bảo lưu lương, phụ cấp công tác đảng (nếu có).
   
  - Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm và cơ quan nơi cán bộ công tác trước khi nghỉ chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu căn cứ vào mức lương, các khoản phụ cấp và mức chênh lệch bảo lưu lương (nếu có) được hưởng nguyên lương và phụ cấp thực hiện đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật hiện hành.
   
  - Các chế độ khác như chế độ phục vụ, chế độ điện thoại (nếu có) thôi hưởng kể từ tháng liền kề sau tháng có quyết định nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu.
   
  - Trường hợp cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm thuộc diện khi đang công tác được sử dụng thường xuyên xe ô tô con phục vụ công tác, nếu tham gia các cuộc họp, hội nghị hoặc đi khám chữa bệnh thì báo cơ quan nơi công tác để bố trí xe đưa đón. Trường hợp cơ quan nơi công tác không bố trí được xe đưa đón thì chủ động phương tiện đi lại và được thanh toán theo quy định hiện hành.
   
  - Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm thuộc diện nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu không tính vào biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
   
  2. Cán bộ nghỉ hưu trước tuổi đáp ứng điều kiện nào để được hưởng BHXH?
   
  Căn cứ khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019) cho thấy công chức còn có thể nghỉ hưu trước tuổi tối đa 5 tuổi nếu đủ các điều kiện như:
   
  Nếu đã đóng đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, đồng thời có một trong các điều kiện sau đây:
   
  - Đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
   
  - Đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên trước ngày 01/01/2021.
   
  - Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
   
  - Cán bộ, công chức, viên chức được về hưu trước tuổi tối đa 10 tuổi khi: Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.
   
  - Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
   
  Như vậy, cán bộ, công chức mà không đáp ứng được điều kiện tuổi tái cử mà có nhu cầu về hưu trước tuổi thì cần đáp ứng các điều kiện về hưu trước tuổi và điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi như trên.
   
  495 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  danusa (26/05/2023) admin (17/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận