Cán bộ không được tự ý đặt thêm quy định làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đời sống người dân

Chủ đề   RSS   
 • #604522 04/08/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2131)
  Số điểm: 74632
  Cảm ơn: 59
  Được cảm ơn 1596 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cán bộ không được tự ý đặt thêm quy định làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đời sống người dân

  Ngày 02/8/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 304/TB-VPCP Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại phiên họp thứ năm ngày 19/7/2023.

  Ngày 19/7/2023, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì Phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo, trực tuyến với 63 địa phương. Theo đó, đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện, cụ thể:

  Nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên

  Các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khẩn trương chủ động thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

  - Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chỉ ra các vấn đề vướng mắc, giao cơ quan có thẩm quyền xử lý theo thời hạn cụ thể.

  - Rà soát lại TTHC ở các cấp, tập trung vào các vướng mắc hiện nay ở các lĩnh vực như: nhà ở, tiếp cận tín dụng, điện năng, thuế, đất đai, hải quan, giao thông vận tải...các thủ tục liên quan đến 03 động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu. Cải cách TTHC có trọng tâm, trọng điểm, dứt điểm, đến cùng, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

  - Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, xử lý nghiêm những trường hợp né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, sợ sai theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước; động viên, khuyến khích kịp thời cán bộ, công chức dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

  Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

  - Yêu cầu các thành viên của Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các cấp coi cải CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, là tiêu chuẩn để đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức.

  - Đối với các bộ, ngành, địa phương: 

  + Tiếp tục rà soát, đổi mới phương thức, cách thức quản lý, làm việc; tăng cường đối thoại, nhất là đối thoại với các Hiệp hội, doanh nghiệp, người dân; đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp.

  Yêu cầu, các Bộ, cơ quan: Công thương, Tài Chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai thực hiện ngay trong tháng 8/2023.

  + Đẩy mạnh thực hiện rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương theo quy định.

  + Phối hợp với Văn phòng Chính phủ duy trì, cải thiện, nâng cấp Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp. Trong thực thi công vụ phải triệt để tuân thủ nguyên tắc người dân, doanh nghiệp được làm những gì mà luật không cấm; cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền không được tự ý đặt thêm các quy định làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

  + Đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục và tương đương, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2023.

  + Đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp lại số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10//2023 của Chính phủ.

  + Tăng cường truyền thông chính sách, bảo đảm 100% chính sách có tác động lớn phải được tổ chức truyền thông theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

  - Thanh tra Chính phủ: Tiếp tục triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2023 và các cuộc thanh tra đột xuất; tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước.

  Ngoài ra, tại Thông báo 304/TB-VPCP còn đề ra nhiệm vụ đối với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

  Xem chi tiết tại Thông báo 304/TB-VPCP ngày 02/8/2023.

   
  74 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (23/09/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận