Cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử dụng bao nhiêu giờ để làm công tác công đoàn?

Chủ đề   RSS   
 • #565852 30/12/2020

  katkumhat
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (715)
  Số điểm: 4755
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 77 lần


  Cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử dụng bao nhiêu giờ để làm công tác công đoàn?

  Theo Khoản 5 Điều 4 Luật Công đoàn 2012 thì cán bộ công đoàn không chuyên trách là người làm việc kiêm nhiệm được Đại hội công đoàn, Hội nghị công đoàn các cấp bầu ra hoặc được Ban chấp hành công đoàn chỉ định, bổ nhiệm vào chức danh từ Tổ phó tổ công đoàn trở lên.

  Như vậy, theo quy định thì cán bộ công đoàn không chuyên trách được phép sử dụng bao nhiêu giờ làm việc để làm công tác công đoàn?

  Khoản 2 Điều 24 Luật này cũng có quy định: Cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử dụng 24 giờ làm việc trong một tháng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở; 12 giờ làm việc trong 01 tháng đối với Ủy viên Ban chấp hành, Tổ trưởng, Tổ phó tổ công đoàn để làm công tác công đoàn và được đơn vị sử dụng lao động trả lương. Tuỳ theo quy mô cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và đơn vị sử dụng lao động thoả thuận về thời gian tăng thêm.

  Như vậy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở được sử dụng 24 giờ làm việc trong một tháng để làm công tác công đoàn.

  Ủy viên Ban chấp hành, Tổ trưởng, Tổ phó tổ công đoàn được sử dụng 12 giờ làm việc trong một tháng để làm công tác công đoàn.

  Ngoài ra, tùy theo quy mô cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà Ban Chấp hành công đoàn cơ sở và đơn vị sử dụng lao động thoả thuận về thời gian tăng thêm.

  Bên cạnh đó, cán bộ công đoàn không chuyên trách được nghỉ làm việc và được hưởng lương do đơn vị sử dụng lao động chi trả trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập; chi phí đi lại, ăn ở và sinh hoạt trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do cấp công đoàn triệu tập chi trả.

  Cán bộ công đoàn không chuyên trách do đơn vị sử dụng lao động trả lương, được hưởng phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

   
  1433 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận