Cán bộ, công chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách trong trường hợp nào?

Chủ đề   RSS   
 • #577558 30/11/2021

  Cán bộ, công chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách trong trường hợp nào?

  Tại Điều 8 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định về các trường hợp mà công chức, cán bộ bị xử lý kỷ luật khiển trách như sau:
  - Vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
  - Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;
  - Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cấp có thẩm quyền; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng; gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;
  - Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
  - Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
  - Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
  - Vi phạm quy định về quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ;
  - Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình thực thi công vụ;
  - Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức.
  * Lưu ý: các hành vi trên phải là hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng trừ trường hợp:
  - Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công;
  - Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngán chặn.
  => Nếu không phải vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật là cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức,...
   
  836 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyentai1066@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #577792   05/12/2021

  mibietchi
  mibietchi
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hà Tĩnh
  Tham gia:25/05/2014
  Tổng số bài viết (148)
  Số điểm: 1190
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 67 lần


  Cán bộ, công chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách trong trường hợp nào?

  Cảm ơn bạn vì bài viết. Các hành vi đã liệt kê thường xảy ra tại cán bộ, công chức công tác tại bộ phận một cửa, tiếp nhận hồ sơ của công dân. Việc gây khó khăn, hách dịch, xách nhiễu dân không còn hiếm. Trong bài viết có nhắc đến việc là hành vi xảy ra lần đầu và gây hậu quả không nghiêm trọng. Vậy hậu quả như thế nào thì được coi là không nghiêm trọng và được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật nào?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mibietchi vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/12/2021)
 • #577796   05/12/2021

  Cán bộ, công chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách trong trường hợp nào?

  Theo mình thấy việc luật quy định cụ thể các hành vi để xử lý kỷ luật như vậy sẽ giúp dễ dàng nhận định các hành vi vi phạm của một bộ phận cán bộ công chức lợi dụng chức vụ quyền hạn để sách nhiễu người dân, từ đó tiến hành xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, phải nhìn vào thực tế hiện nay là mặc dù luật quy định cụ thể nhưng việc áp dụng thực thi thì vẫn chưa hiệu quả. Vì tình trạng bao che lẫn nhau giữa một số bộ phận cán bộ, công chức với nhau. Dẫn đến tình trạng vi phạm đó nhưng lại không thể xử lý được.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Thanhngoc209 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/12/2021)
 • #578019   15/12/2021

  Cán bộ, công chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách trong trường hợp nào?

  Cảm ơn thông tin bạn chia sẻ. Theo mình thấy thì mặc dù pháp luật liệt kê ra các trường hợp cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật nhưng một số hành vi vi phạm vẫn chưa rõ ràng lắm như vi phạm pháp luật về dân số chẳng hạn. Mình thấy quy định như thế khá mơ hồ trong việc áp dụng.

   
  Báo quản trị |  
 • #578086   19/12/2021

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Nhưng mà mình thấy thì cái hình thức khiển trách này không ăn thu lắm. Vi khi bị phát hiện thì mới khiển trách được, mà khiển trách xong họ thấy không sao thì lại vẫn vi phạm tiếp thôi. Thậm chí hiện nay mình thấy có vài hành vi vi phạm phải bị kỷ luật trên mức khiển trách nhưng vì có quan hệ với nhau mà lại chỉ áp dụng biện pháp ký luật khiển trách.

   
  Báo quản trị |  
 • #578501   27/12/2021

  Cán bộ, công chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách trong trường hợp nào?

  Pháp luật cũng nên có quy định chi tết về những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức nhằm răn đe cũng như để người dân noi theo. Tuy nhiên, cần phải quy định rõ hình vi vi phạm cũng như hình phạt một cách chi tiết, cụ thể dừa trên tình hình thực tế để tránh những sai sót không đáng có xảy ra.

   
  Báo quản trị |  
 • #579910   29/01/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Cán bộ, công chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách trong trường hợp nào?

  Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Pháp luật liệt kê ra khá nhiều trường hợp mà cán bộ, công chức sẽ bị áp dụng kỷ luật theo hình thức khiển trách, tuy nhiên, lại chỉ dừng lại ở nội dung chung chung như có hành vi vi phạm, mà không thể hiện được hành vi vi phạm như thế nào. Mặc khác, với mỗi lĩnh vực, tính chất, yêu cầu đối với chức năng nhiệm vụ là khác nhau, vì vậy nên căn cứ vào lĩnh vực để điều chỉnh cụ thể thể hiện được tính chất hành vi vi phạm.

   
  Báo quản trị |  
 • #594341   28/11/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Cán bộ, công chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách trong trường hợp nào?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà tác giả đã chia sẻ. Liên quan đến vấn đề xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, mình xin phép được cập nhật thông tin mới đến cho mọi người, đó là kể từ ngày Nghị quyết 76/2022/QH15 được Quốc hội thông qua (ngày 15/11/2022), áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

  - 05 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

  (Trước đây là 02 năm)

  - 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên.

  (Trước đây là 05 năm)

  Các trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn banhquecute vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/11/2022)