Cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật thì ảnh hưởng ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #600330 21/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật thì ảnh hưởng ra sao?

  Xem xét kỷ luật là hình thức xử lý nặng đối với cán bộ, công chức và viên chức làm việc trong cơ quan Nhà nước, khi đó nếu vi phạm các quy tắc, nội quy, đạo đức liên quan đến công vụ thì có thể bị xem xét xử lý kỷ luật, vậy cán bộ, công chức bị kỷ luật sẽ ảnh hưởng đến công việc ra sao?
   
  can-bo-cong-chuc-bi-xu-ly-ky-luat-thi-anh-huong-ra-sao?
   
  1. Hình thức xử lý kỷ luật công chức là gì?
   
  Gần tương tự với xử lý kỷ luật đối với người lao động khi vi phạm kỷ luật tại cơ sở lao động, thì đối với cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật được xem là hành vi vi phạm các quy định về:
   
  - Nghĩa vụ của công chức.
   
  - Nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
   
  - Vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ.
   
  Trường hợp bị xem xét kỷ luật thì cán bộ, công chức sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả thi đua, khen thưởng, quá trình nâng lương, hạ bậc, giáng cấp, thậm chí là ra khỏi ngành.
   
  2. Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức
   
  (1) Hình thức kỷ luật cán bộ
   
  Căn cứ Điều 78 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi bởi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019) quy định tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:
   
  - Khiển trách;
   
  - Cảnh cáo;
   
  - Cách chức;
   
  - Bãi nhiệm.
   
  Việc cách chức chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ.
   
  Cán bộ phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm; trường hợp bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị kết án về tội phạm tham nhũng thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.
   
  (2) Hình thức kỷ luật công chức
   
  Theo Điều 79 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi bởi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019) trường hợp đối với công chức vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:
   
  - Khiển trách;
   
  - Cảnh cáo;
   
  - Hạ bậc lương;
   
  - Giáng chức;
   
  - Cách chức;
   
  - Buộc thôi việc.
   
  Hình thức giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; hình thức hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
   
  Công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị kết án về tội phạm tham nhũng thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bổ nhiệm.
   
  3. Cán bộ, công chức bị kỷ luật sẽ ảnh hưởng đến nâng ngạch, bổ nhiệm
   
  Căn cứ Điều 82 Luật Cán bộ, công chức 2008 (sửa đổi bởi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019) quy định cán bộ, công chức bị kỷ luật sẽ ảnh hưởng cụ thể như sau:
   
  - Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc hạ bậc lương thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.
   
  - Trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.
   
  - Hết thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này, cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.
   
  Cán bộ, công chức bị kỷ luật cách chức do tham nhũng thì không được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý.
   
  1083 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (22/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận