Cán bộ cấp sổ đỏ phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Chủ đề   RSS   
 • #598541 07/02/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2132)
  Số điểm: 74706
  Cảm ơn: 59
  Được cảm ơn 1596 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cán bộ cấp sổ đỏ phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

  Kể từ ngày 06/02/2023, các vị trí cán bộ công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

  Tại Thông tư 21/2022/TT-BTNMT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính quyền địa phương.

  Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi 

  Cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc sau:

  (1) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  (2) Cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản.

  (3) Cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh và cấp lại giấy phép môi trường có nội dung về xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung phải xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, quản lý chất thải rắn theo quy định; thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

  (4) Cấp giấy phép về thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

  (5) Xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  (6) Giao hạn mức đất; quản lý việc áp dụng bồi thường, xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng bồi thường, được hỗ trợ; mức bồi thường, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng.

  (7) Xử lý vi phạm về môi trường.

  Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác: từ đủ 02- 05 năm.

  Nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác

  Tại Điều 24 Mục 4 Chương II Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định về nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác như sau:

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình nhằm phòng ngừa tham nhũng. Việc luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ.

  - Việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  - Việc chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện theo kế hoạch và được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  - Không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức.

  - Quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 24 cũng được áp dụng đối với những người sau đây mà không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

  + Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân;

  + Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân.

  Phương thức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác

  - Chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương.

  - Chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ đối với người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

  Trong đó, các trường hợp thuộc đối tượng định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Thông tư 59/2014/TT-BTNMT trước ngày Thông tư 21/2022/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 59/2014/TT-BTNMT.

  Còn lại, các trường hợp thuộc đối tượng định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Thông tư 59/2014/TT-BTNMT chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi vị trí công tác kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định tại Thông tư 21/2022/TT-BTNMT.

  Xem chi tiết tại Thông tư 21/2022/TT-BTNMT có hiệu lực kể từ ngày 06/02/2023.

   
  217 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (09/02/2023) ThanhLongLS (07/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598734   17/02/2023

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (404)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 50 lần


  Cán bộ cấp sổ đỏ phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

  Cảm ơn những thông tin hữu ích của bạn. Việc chuyển đổi công tác là nhằm phòng ngừa tình trạng phát sinh các hành vi tham nhũng, tiêu cục, trục lợi cá nhân. Công tác chuyển đổi phải được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

   
  Báo quản trị |