Cấm phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ khi tuyển dụng

Chủ đề   RSS   
 • #540347 02/03/2020

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Cấm phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ khi tuyển dụng

  Là nội dung tại dự thảo nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. So với quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP dự thảo Nghị định quy định rõ hơn về việc các đơn vị sự nghiệp có thể bổ sung các điều kiện khác (ngoài các điều kiện quy định trong Nghị định) đối với các vị trí việc làm khi tuyển dụng nhưng những điều kiện này không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập. Cụ thể tại khoản 2, điều 4 dự thảo nêu rõ:

  “...

  2. Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật Viên chức được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức nhưng không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập và phải được cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt trước khi thực hiện.

  ...”

  Cấm phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ khi tuyển dụng

  Dự thảo Nghị định cũng điều chỉnh quy định về thẩm quyền tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, theo đó thẩm quyền tuyển dụng viên chức được quy định rõ cho người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức, thay vì giao thẩm quyền này cho cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập như quy định pháp luật trước đây.

  Xem chi tiết dự thảo: TẠI ĐÂY

   

  Cập nhật bởi TuyenBig ngày 02/03/2020 11:34:37 SA
   
  2680 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  enychi (03/03/2020) admin (03/03/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận