CÂU HỎI

Công ty tôi chuyên sản xuất phần mềm máy tính. Do vậy, chúng tôi có rất nhiều bí mật công nghệ và bản quyền phần mềm máy tính cần được bảo mật tuyệt đối. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây thường xuyên xảy ra tình trạng một số người lao động khi làm việc tại công ty và biết được thông tin bí mật về công ty, giờ họ không làm việc cho công ty nữa. Vậy, chúng tôi phải làm gì để có thể ràng buộc những người lao động đó phải bảo vệ bí mật thông tin?

(Bùi Tiến Mạnh – Công ty TNHH Máy tính Hải Long, Hà Nội).

 

LUẬT SƯ TRẢ LỜI

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật NewVision. Đại diện công ty L.s Tuấn sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc như sau:

Về nguyên tắc, khi người lao động ký hợp đồng lao động để làm việc cho công ty bạn thì sẽ có những quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động là công ty của bạn và người lao động (NLĐ) đó. Khi đó, tất cả các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của NLĐ đối với công ty bạn sẽ tuân theo quy định của pháp luật lao động, quy tắc quản lý nội bộ nhân viên của công ty, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

Theo khoản 2, điều 23 Bộ Luật Lao Động quy định: “Khi người lao động làm việc mà có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định pháp luật, và người sử dụng lao động sẽ phải thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bí mật kinh doanh được bảo vệ, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm.”

Tức là trong hợp đồng lao động người sử dụng lao động có thể giới hạn về thời gian và không gian mà người lao động chịu sự giới hạn của cam kết để áp dụng giữ gìn bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh. Nếu người lao động vi phạm, người chủ cũ có quyền khởi kiện tại Tòa án và người lao động bị buộc phải bồi thường thiệt hại hoặc trả một số tiền mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Do vậy để có thể kiểm soát và ràng buộc trách nhiệm của những người lao động đối với việc bảo vệ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp sau khi họ không còn làm việc cho công ty nữa, công ty bạn có thể ký Cam kết bảo mật thông tin với những người lao động đó, trong đó quy định những người này khi không còn làm việc cho doanh nghiệp nữa vẫn phải tuyệt đối bảo vệ bí mật về những công nghệ kinh doanh cho doanh nghiệp và quy định một mức bồi thường thiệt hại nếu họ có hành vi vi phạm.